Investice Havířova do městské části Životice v letech 2018 – 2020 činily dle primátora Bělici 20 mil. Kč. Jaká je však realita?

V červnu letošního roku primátor Ing. Josef Bělica poskytnul rozhovor pro Karvinský a Havířovský deník, kde bez bližší specifikace deklaroval, že za poslední tři roky přiteklo do městské části Životice okolo 20 miliónů korun na investicích.  Obrátili se na nás občané Životic, zda je tato informace pravdivá a kde tedy tyto investiční prostředky skončiliy. Zeptali jsme se Magistrátu města Havířova dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak to tedy je a kde tyto investice město směřovalo.

Odpověď byla nepřesná, silně rozpačitá a plná zavádějících informací. Však posuďte sami. Mezi vyjmenované investice a podpory do městské části Životice dle magistrátu patří například:

  • činnost basketbalového klubu BK Havířov z.s. s výši podpory 3 158 000,-Kč,
  • činnost Montessori Základní školy při ŽŠ Marie Kudeříkové ve výši 263 000,-Kč,
  • úprava nástupní plochy MHD u lesoparku na Dlouhé třídě ve výši 108 000,-Kč,
  • cyklostezka Havířov – Těrlická přehrada za 5 332 000,-Kč,
  • oprava ulámané krajnice na ul. Přátelství ve výši 71 000,-Kč,
  • oprava propustku na ul. Přátelství za 113 000,-Kč a mnoho dalších podobných drobných oprav…

 

Jak je vidět ze zaslaných informací, magistrát byl schopen do vyřčených 20 miliónů korun, započítat i to, co s Životicemi má pramálo společného, nebo se jedná pouze o běžné výdaje a opravy.

 

Město Havířov za poslední tři roky získalo díky městské části Životice do svého rozpočtu bezmála 100 mil. Kč, investovalo však jinde. Díky dlouhodobému podfinancování Životic nemá naše základní škola tělocvičnu, občanům chybí bezpečné chodníky, Na Pacalůvce postrádáme asfaltové povrchy na cestách, část centra obce nemá splaškovou kanalizaci, lidem chybí spolkový prostor pro pořádání společenských akcí a volnočasových aktivit. Výčet deficitu „haviřovské péče“ je však daleko větší. Město Havířov je v Životicích špatným hospodářem.