Došlo nám do redakce občasníku

Komentář k pořadu TV Polar

 

Dne 20.06.2020 byl odvysílán na TV POLAR pořad s názvem „Diskuzní fórum“ na téma obchvat města Havířova – silnice I/11 Havířov – Třanovice. Pořadu se zúčastnili primátor města Havířova pan Josef Bělica, náměstek primátora Havířova pro investice a chytré město pan Bohuslav Niemiec, projektant společnosti Dopravoprojekt Ostrava pan Roman Kotas a náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava paní Šárka Kubalová. Téma diskuze - Obchvat města Havířova. Na začátek by bylo zajímavé se pozastavit nad názvem pořadu „Diskuzní fórum“, kde by divák očekával dle definice slova „diskuze“ – věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, jehož cílem je rozebrat danou problematiku z různých stránek. V daném pořadu byla z nějakého důvodu však zastoupena pouze strana, která obchvat Havířova prosazuje. Absence protistrany (např.z řad 4500 občanů, kteří podepsali petici proti obchvatu) vedla k tomu, že celý pořad vyzněl jako reklama na jedinečnou dopravní stavbu, která nemá v regionu obdoby.

V první části pořadu, byly použity vizualizace z ulic Havířova, tyto měly ilustrovat hustotu dopravy ve městě. Vše by bylo v pořádku, kdyby záběry nebyly účelově prezentovány, tak aby „diskutujícím“ hostům hrály do karet.  Každý občan města Havířova přece vidí, že uvedená videa nejsou objektivním obrazem dopravní situace Havířova!  Proč byly zveřejněny pouze záběry z dopravní špičky, která i tak není nijak dramatická? Bylo by zajímavé pro ilustraci použít snímky dopravy z Hlavní třídy po 16:00 hodině, kdy doprava je spíše mizivá a všechny křižovatky je možné projet bez čekání. Jenže to by přece nebylo vhodné pro účel podpory tolik „potřebného“ obchvatu.

Dále byly v pořadu uvedeny informace, jenž nebyly dále vysvětleny nebo byly znova účelově prezentovány tak, že je obchvat vyřeší. Konkrétně se hovoří o tom, že doprava v centru poroste – z jakého důvodu? Havířov přišel za 10let o 10tisíc obyvatel a demografické ukazatele hovoří o tom, že populace ve městě stárne. Také je zmiňována vysoká nehodovost a nedodržování rychlosti-proč tedy město neřeší situaci úsekovým měřením jako již na jiných třech místech ve městě? Řešení je účinné a určitě levnější než 7miliard Kč.

Pan primátor v pořadu uvádí, že největší přínos obchvatu je pro okrajové části města konkrétně Podlesí a Životice- je zavádějící si myslet, že občané z daných lokací budou volit jízdu po obchvatu, když cesta na hlavní rondel po obchvatu je dlouhá 9 km oproti stávajícím cca 4,5 km. Další skutečností je to, že i tito občané musí jet přes centrum města např. s dětmi do škol, za nákupy, na úřady atd. Pan primátor, ale opomněl zmínit, že jako bonus daným lokacím přivede tisíce vozidel po prodloužené ulici Dlouhé a znehodnotí se tak rekreační zóna lesoparku a Životic. Dále také hovoří o tom, že obchvat vyřeší vnitřní dopravu-co to znamená vyřešit vnitřní dopravu? Občané se přece musí minimálně dopravit z domova do práce a za jinými povinnostmi každodenního života. Zajímavý fakt uvedl další z diskutujících pan Kotas a to, že Havířov není tranzitní město, tak co se má vlastně řešit? Aha, vlastně vnitřní dopravaJ.

Druhý z diskutujících za město pan Niemiec zmínil jako jeden z důvodů potřebnosti obchvatu situaci při opravě ulice Těšínská, kdy měly vznikat dopravně nebezpečné situace na objízdných ulicích Přátelství a U Křížů. Ulice Těšínská byla v daném rozsahu opravována historicky vůbec poprvé, bylo by fér uvést, kolik bylo dopravních nehod za dané období v souvislosti s danou opravou. A konečně - nikdo asi nikdy neviděl opravu jakékoli dopravní komunikace zcela bez dopravních komplikací, viz D1. 

Poznámka pana náměstka, že občané na Bludovickém kopci se ho dotazují, kdy už bude obchvat hotov, působí minimálně úsměvně, jak je potřeba zmínit i zájem občanů o obchvat, ale je třeba také uvést, že toto řešení postrádá jakoukoli koncepci, neboť dopravu z ulice Těšínské přesune město na prodlouženou ulici Dlouhou, takže se vytlouká klín klínemL.

Celý pořad, jak už bylo řečeno, vyzněl striktně jednostranně a na fakta uvedená v něm nechť si každý občan Havířova udělá názor sám.

Závěrem jedna myšlenka z úst pana primátora, která zaujala „Chceme rozvíjet kvalitní život pro naše občany“. Na tom jediném se asi shodneme, ale jestli má na mysli, že mladou generaci města Havířova bude motivovat pro život ve městě obchvat a díky tomu nenávratně zničená příroda pro sport a rekreaci, pak by bylo na čase se zamyslet nad tím, co občané města Havířova opravdu chtějí.