POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 13

Antonín Guziur zemřel ve věku 28 let, národnost: česká, povolání: malíř a natěrač, bydliště: Horní Suchá 49.

Emil Guziur zemřel ve věku 20 let, národnost: česká, povolání: horník, bydliště: Horní Suchá 49.

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Bydleli jsme s manželem, rodiči, třemi bratry a bratrancem Antonim Piegrzymkem v Horní Suché. Už hodně brzy ráno k nám přišli němečtí vojáci a chtěli si odpočinout ve stodole na slámě. Říkali, že šli v noci dlouho pěšky a že jdou ještě až do Životic. Byli ve stodole, dokud nepřišlo gestapo. Ráno odcházel bratr František Guziur na směnu, vojáci se přišli zeptat, kam jde. Otec vyhnal krávy na pastvu. Asi v osm hodin přišli dva gestapáci a ptali se po manželovi. Ten už byl naštěstí pryč. Přivedli s sebou švagra Palowského, chytli ho cestou bez dokladů. Chtěli vědět, kdo tu ještě bydlí. Vytáhli z postele moje bratry i bratrance Piegrzymka, nahlédli do seznamu a nařídili jim, aby se oblékli. Venku je předali vojákům, aby je pohlídali. Vrátili se asi v deset hodin, převzali všechny čtyři zadržené a odešli s nimi k lesu. Zprvu jsem se domnívala, že je odvedli k výslechu, ale pak nám přišli povědět sousedé, že už nejsou naživu. Druhého dne k nám přišli ze Suché němečtí četníci a sepisovali, kdo všechno byl v neděli zastřelen.

Marie Palowská, roz. Guziurová, sestra"

Pomník občanu zastřenému nacisty na území Životic za 2. světové války.

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jména vytesána bez vybarvení.