POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 14

Karol Krzystek zemřel ve věku 34 let, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 21

Rafał Polok zemřel ve věku 21 let, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 21

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Nar. 7. 3. 1910 v Životicích, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice21.
Brzy ráno k nám přiběhla sousedka Sławka Trombiková, že se děje něco strašného, že ve vsi střílejí Poláky. Ještě byla u nás, když přišli gestapáci, tři v civilu a jeden v uniformě, ten měl v rukou soupis obětí. Ptali se po mém muži. Povídám: Spí nahoře. Musela jsem je tam doprovodit. Spal tam i můj bratr Rafał Polok, sebrali je oba. Manžela odvedli bosého a chtěli ho zastřelit hned před chalupou. Naše děvečka i matka hrozně plakaly. Gestapáci počkali, až vyšel oblečený bratr, a odvedli je k lesu. Viděly jsme, jak padly výstřely a jak oba klesli. Běžely jsme se tam s matkou podívat, ale hlídka nás odehnala. Oba už byli mrtví. Gestapáci mezitím odešli k sousedovi Blažkovi na další kontrolu.

Maria Krzystková, manželka a sestra

Rafał POLOK Nar. 23. 4. 1923 v Životicích, národnost: polská, povolání: horník (dříve student), bydliště: Životice 21.

V neděli ráno o čtvrt na sedm se ozvaly strašné rány na dveře. Když jsme s dcerou otevřely, vtrhli dovnitř gestapáci s namířenými pistolemi. Ptali se, kde je Józef Polok a Karol Krzystek, jestli jsme Poláci a jaké máme číslo domu. Muž nebyl ještě z noční směny doma, a protože byl včas varován, zůstal u mé sestřenice v Horní Suché. Gestapáci vtrhli na půdu a zetě Krzystka, který byl bos a jenom v kalhotách a v košili, vyvlekli ven na zahradu a chtěli ho zastřelit pod hruškou. Gestapák s hákovým křížem na
Získáno z www.mecislavborak.cz. 63
rukávě je však zadržel a ukázal k lesu. Vyvlekli ven i mého syna, ještě jsem mu stačila povědět Sbohem, moje děcko. Gestapák na nás zařval Ruhe! a hnal oba dva k lesu, kde je potom zastřelil. Rvala jsem v zoufalství trávu ze země. Dcera žalem vážně onemocněla.

Zofia Poloková, matka"

Pomník občanu zastřelenému nacisty na území Životic za 2. světové války.

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jména vytesána bez vybarvení.