Samostatné Životice

Proč se máme osamostatnit?

  • Abychom mohli o svých záležitostech rozhodovat sami (zástupci zvoleni z řad našich občanů budou vědět o potřebách své obce více než zastupitelé města).

  • Abychom získali možnost vytvoření nového územního plánu.
  • Abychom měli přehled o rozpočtu obce, z něhož bude zřejmé, kolik prostředků ročně obec vydá a na jaké účely.

  • Abychom získali více prostředků na investice v naší obci.

  • Abychom obnovili zájem lidí o naši obec, oživili větší soudržnost.


Pojďme si obhájit své klidné místo pro život, kam se všichni budou rádi vracet, kde budou všichni chtít žít, a pokusme se budovat své nejbližší okolí v souladu s našimi představami a možnostmi. Oživme minulost, kdy se zde konaly dožínky, plesy, byla zde pošta, záložna, obchod, letiště, 3 hospody, lékař…, pokusme se navázat na rok 1960, kdy obec Životice byla samostatnou fungující obcí!

Jsme si jistí, že samostatná obec Životice je životaschopný projekt, který zajistí ochranu zájmů jejich občanů v obci, rozvoj spolkové činnosti, participaci občanů na přímém rozkvětu obce a zároveň si zachová postavení dobré adresy.
Děkujeme za Vaši podporu

Martin Cyž, Ivana Glacová, Daniela Ballová, Marek Hanák, Radek Jantoš