POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 19

Henryk Chodura zemřel ve věku 39 let
národnost: zapsán do německé volkslisty III. skupiny (před válkou nár. polská)
povolání: horník, bydliště: Životice 49

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Přišli k němu asi v pět ráno. Šli najisto, hledali ho podle jména. Nejprve byli u Józefa Chodury, pak šli rovnou k Henrykovi. Vypadalo to, jako by mého bratra někdo udal, že přechovává partyzány. Nařídili mu, aby před nimi vylezl po žebříku do stodoly na patro. Vystřelili po něm, ale nezabili ho. Chtěl utéci, ale u stodoly ho dopadli jiní. Jeho volkslistu měli přitom v rukou.

Jan Chodura, bratr

Bydleli jsme s otcem sami, měl jsem tehdy čtrnáct let. Právě se rozednívalo, když nás probudilo bouchání. Než se otec stačil obléknout, vyrazili dveře. Chtěli po něm průkaz, žádný seznam jsem u nich neviděl. Podal jim svou volkslistu. Řekli mu, aby je provedl hospodářstvím a šel před nimi, že hledají partyzány. Bylo ještě šero a otec mi poručil, abych rozsvítil lucernu a pustil je na dvůr. Zůstal jsem stát ve dveřích. Viděl jsem, jak otec doprovází gestapáka do stodoly. Vylézal po žebříku na humno, za ním lezl gestapák, další stál u dveří stodoly. Náhle se ozval ze stodoly výstřel a pak ještě dva. Otec vyběhl na dvůr a padl další výstřel, gestapák mířil na otce. Ten proběhl přes dvůr až do domu, podíval se v běhu na ruku, z níž mu tekla krev, a chodbou vyběhl před branku. Pár metrů od domu se převrátil. Se strachem jsem za ním utíkal a viděl jsem, jak se k ležícímu přiblížil četník Sattler a střelil ho ještě do hlavy. Otec před tím velmi křičel, teď umlkl.Gestapáci mě zavolali a ptali se, kde jsou ukryti partyzáni. Pak mi dali pár pohlavků a řekli, že přijdou zase v devět hodin, a když jim nic nepovím, že mě zastřelí. Schoval jsem se do prázdného sudu. V devět přišel Sattler a nařídil mi, abych mrtvého otce odvezl na vozíku na hlavní silnici.

Vladislav Chodura, syn"

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jména vytesána bez vybarvení.

Pomník občanu zastřenému nacisty na území Životic za 2. světové války.