POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 22

 

Józef Wacławik zemřel ve věku 36 let
národnost: polská, povolání: malířský pomocník (dříve úředník), bydliště: Životice 46

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Bydlela jsem v Životicích s babičkou, dědou a s jejich synem Józefem, bylo mi tehdy třináct let. Přišli asi v pět ráno, vzbudilo nás bouchání. Bylo jich pět, ale pamatuji si jenom na četníka Sattlera a na gestapáka, co zastřelil také Warcopa. Chtěli vidět "toho Poláka Józefa Wacławika". Józef byl v posteli. Podíval se předtím oknem a když uviděl gestapáky, zase si lehnul. Vešli do pokoje a nařídili mu, aby se oblekl. Trvalo mu to asi moc dlouho, protože když se sehnul, dostal od gestapáka kopanec špičkou boty do obličeje, až se zapotácel. Sotva se oblekl, musel jít s nimi. Děda se ptal, kam ho vedou, a místo odpovědi dostal políček. Za domem ve slivníku ho jeden gestapák postrčil napřaženou rukou, ostatní zůstali stát. Ten, co střílel, zamířil a dvakrát vystřelil. Józef se převrátil na záda, hlavou k chalupě. Ruce měl roztažené, jedna z nich krvácela. Když všichni odešli, byla jsem se na něho podívat. Ruce měl už přitažené k tělu, tvář neporušenou. Viděli jsme, jak ho zastřelili: děda, babička a já. Potom u domu zastavilo auto, vyvedli z něho souseda Warcopa. Klekl si na kolena a prosil o život. Odváděli ho k lesu a až později jsem se dověděla, že ho hned o kousek dál také zastřelili. Děda Wacławik musel dát koňský povoz na odvoz mrtvol, ale sám s ním nejel.

Anna Vacová, roz. Przybylová, neteř

Kolem páté ráno nám zatloukli na okna a na dveře. Venku stál četník Sattler a několik gestapáků, z nichž jsem později u soudu poznal Gradla. Hledali mého syna Józefa, který ještě spal. Gradel ho vzbudil pohlavkem a zkopal. Asi 200 metrů od domu ho zastřelil a pak ho prošacoval.
Získáno z www.mecislavborak.cz. 65
Ze strachu jsme nevycházeli z domu. Až později se manželka šla podívat na syna, byl střelen zepředu. Pak jsem dostal rozkaz, abych šel ke škole. Tam jsem pomáhal snášet a nakládat zabité.

Eduard Wacławik, otec"

 

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jména vytesána bez vybarvení.

Pomník občanu zastřenému nacisty na území Životic za 2. světové války.

Pomníček je nepřístupný, QR tabulka umístěna zde