POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 7

Pomnicek_07

Robert Borski zemřel ve věku 35 let, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 84

Šel k výslechu ke kterému nedošel živý byl zastřelen u jednoho domu, za nohy jej gestapáci odtáhli do lesa.

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Přišli k nám asi v půl desáté dopoledne. Byli čtyři, tři v uniformách a jeden v civilu. Manžel byl doma a viděl už, jak odvedli Hawlika. Seděl na posteli, když od Szymsze přišli k nám (Hawlika zastřelili u hnojiště za Szymszovou stodolou). Hned se ptali po volkslistě. Moji rodiče ji měli, my ne. Když manžela odváděli, vytáhl ten civil jakýsi lístek a zastrčil si ho za klobouk. Manžel ze sebe nemohl vypravit ani slovo, odešel bez rozloučení. Já jsem křičela: Neberte mi ho, nikomu nic neudělal! Gestapák mi na to řekl: Nic se mu nestane, musíme ho jenom vyslechnout. Potom šli všichni k Szelongovi. Šla jsem se za nimi podívat, ale gestapák mě zpozoroval a chtěl po mně střílet. Frauen nein!, volal za mnou. Tak jsem se vrátila domů. Po chvíli přišel soused Szelong a řekl mi, že manžel byl u jednoho domu zastřelen. Gestapáci ho pak za nohy odtáhli do lesa, jenom kaluž krve a čepice zůstaly poblíž Szelongovy chalupy. Byla jsem se v lese podívat na jeho tělo. Byl střelen zezadu do hlavy, kulka vyšla z těla předem. Na trakaři ho pak Wiktor Kania odvezl do vesnice ke zvoničce.

Maria Borská, manželka"

Pomník občanu zastřelenému nacisty na území Životic za 2. světové války.

(http://www.valecnehroby.army.cz/Moravskoslezský, Havířov - číslo VH: CZE-8108-41847
Není válečným hrobem dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech)

Místo:
Havířov-Životice - od domu č. p. 8 v ulici Na Polanech v zalesněném prostoru ve vzdálenosti cca 250 m podél oplocení.

Parcela číslo:
orientačně 2345, k. ú. Havířov-Bludovice, GPS: 49.7762550N, 18.4838533E

Vlastník:
Lesy České republiky, s .p.

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jméno vytesáno bez vybarvení.