POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 20

Franciszek Kiszka st. zemřel ve věku 35 let
národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 100

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"V noci jsem se několikrát probudila, protože Chodurův pes pořád štěkal, ale nevěnovala jsem tomu pozornost. Asi v půl páté ráno jsem se podívala z okna a uviděla
Získáno z www.mecislavborak.cz. 56
přicházet gestapáky. Vzbudila jsem muže a šli jsme oba k domácímu Chodurovi, u něhož jsme bydleli. Ještě než jsme si stačili promluvit, zabouchali na dveře. Chodura šel otevřít. Chtěli vidět volkslistu. Manžel jim ukázal svůj průkaz a jeden gestapák si ho vzal k sobě. Přikázali, aby se oblékl. Chtěla jsem mu dát ponožky, gestapák ale řekl: Není třeba, hned se vám vrátí. Odvedli ho a mně také nařídili, abych se oblekla a šla s nimi. Devítiletou dcerku poslali k sousedům. Nevěděla jsem, proč mě zatkli, ani co se stalo s rodinou. Ve vězení se sice mluvilo o střílení v Životicích, ale nic jistého jsem nevěděla. Teprve po válce po návratu z kocentračního tábora jsem zjistila, že manžela odvedli k plotu nedaleko chalupy a zastřelili ho. Když mě odváděli z domu, byl už mrtev, ale neviděla jsem ho, protože mě vedli opačným směrem.

Anna Kiszková, manželka"

 

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jména vytesána bez vybarvení.

Pomník občanu zastřenému nacisty na území Životic za 2. světové války.