POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 1

Kiszka Ludwik a Kiszka Franciszek


Kiszka Ludwik, Kiszka Franciszek

Pomník občanům zastřeleným nacisty na území Životic za 2. světové války.

(http://www.valecnehroby.army.cz, Havířov - číslo VH: CZE-8108-41841, Není válečným hrobem dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech)

Místo: Havířov-Životice, za domem č. p. 38 na okraji zalesněného prostoru.

Parcela číslo: orientačně 2247/1, k. ú. Havířov- Bludovice,
GPS: 49.7697489N, 18.4769050E

     

Vlastník: Lesy České republiky, s. p.

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jména vytesána bez vybarvení.