POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 1

Kiszka Ludwik a Kiszka Franciszek


Ludwik Kiszka zemřel ve věku 23 let, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 72

Franciszek Kiszka ml. zemřel ve věku 24 let, národnost: polská, povolání: horník, bydliště: Životice 72

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Přišli po páté hodině ráno. Ještě jsme spali po těžké práci, kosili jsme v sobotu pšenici. Probudilo nás tlučení do oken a bouchání do dveří. Chalupa už byla obklíčená. Když jsem otevřel, stáli přede mnou gestapáci se zbraní v ruce. Volkslistu!, nařídili. Žena hledala volkslistu, já jsem musel stát se zvednutýma rukama.

Chlapci spali ve světničce na druhé straně chalupy. Jeden z gestapáků je objevil a byl přesvědčen, že to jsou partyzáni. Když se mu legitimovali, přikázali jim, aby si rychle oblekli kalhoty a vyšli ven. Já jsem se prokázal volkslistou číslo tři a zůstal jsem doma. Poručili, abych zamkl dveře a do odtroubení nevycházel. 

Okny chalupy jsem viděl, jak mé chlapce vedou cestičkou mezi ploty k lesu. Potom se ozvaly dva výstřely. Z domu nesměl nikdo vyjít, co pár kroků stáli civilové s puškami a vojáci a hlídali. Velení gestapa sídlilo blízko kříže pod školkou. Auta nebylo vidět, všichni přišli od Bludovic pěšky. 

Můj syn František žil ještě několik hodin po výstřelu. Volal, že chce vodu. Jeho dobrý kamarád, krejčí Henryk Nierostek, mu chtěl podat trochu vody, ale začali po něm střílet, musel se vrátit. Gestapáci měli oběti vypsané na lístcích papíru. Mimo to stříleli v Životicích každého, koho chytili bez volkslisty.

Odtroubeno bylo v půl desáté dopoledne. V lese se ještě střílelo. 

Ludwik Kiszka st., otec"

Pomník občanům zastřeleným nacisty na území Životic za 2. světové války.
(http://www.valecnehroby.army.cz, Havířov - číslo VH: CZE-8108-41841, Není válečným hrobem dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech)

Místo: Havířov-Životice, za domem č. p. 38 na okraji zalesněného prostoru.

Parcela číslo: orientačně 2247/1, k. ú. Havířov- Bludovice,

Vlastník: Lesy České republiky, s. p.

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jména vytesána bez vybarvení.

GPS: 49.7697489N, 18.4769050E

Pomníček je nepřístupný, QR tabulka umístěna zde