POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 5

Pomnicek_05

Tadeusz Mrowiec zemřel ve věku 18 let, národnost: polská, povolání: zemědělský dělník, bydliště: Životice 103

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Kolem páté ráno jsem vstala a viděla jsem poblíž statku hlídkovat německé vojáky. Vzbudila jsem manžela. O půl šesté najednou vidím, jak tři gestapáci běží uličkou k nám. Myslela jsem, že jim někdo utíká. Můj manžel vyšel před domek a otevřel jim vrátka. 

Chtěli vidět volkslistu. Manžel jim ukázal svou závodní průkazku, gestapák si ji strčil do kapsy. Prohledali celou budovu, vytáhli z postele i mého syna. Před válkou chodil do gymnázia, tak uměl trochu německy a domluvil se s nimi. Ptali se, kde bydlí můj bratr Szymsza. Ukázala jsem jim cestu, protože jsem myslela, že se na nás chtějí u bratra, co měl volkslistu, informovat. Když se chlapec oblékal, chtěl jít manžel na záchod, ale gestapák mu dal několik kopanců. Potom je odvedli k lesu.

Můj bratr Ernest Szymsza slyšel, jak můj manžel křičí: Mějte slitování, nestřílejte! Nejdříve zastřelili syna, manžel se pokusil utíkat k lesu. Tam byl i on zastřelen.

Uslyšela jsem výstřely a přiběhla jsem do lesa. Našla jsem nejprve syna, manžel ležel o třicet metrů dál. Pokoušela jsem se těla zvednout, byla jsem celá od krve. Běhala jsem od jednoho ke druhému jako smyslu zbavená. Manžel měl vykloubenou dolní čelist, asi od toho kopnutí. Oba už byli mrtví. Můj pláč a křik bylo slyšet až na Pacalůvku. 

Po vraždě odešli tři gestapáci k zámku a nechali mě u mrtvol. Omdlela jsem. Potom pro mne přišla švagrová a vzala mě k sobě, Szymszovi mi vyprávěli, že můj chlapec pravděpodobně po prvním výstřelu ještě žil. Gestapák se k němu vrátil a druhou ranou ho dobil. 

Amalia Mrowcová, manželka a matka"

Pomník občanu zastřelenému nacisty na území Životic za 2. světové války.

(http://www.valecnehroby.army.cz/Moravskoslezský, Havířov - číslo VH: CZE-8108-41845
Není válečným hrobem dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech)

Místo: Havířov-Životice, mezi ulicemi Na Polanech a Padlých hrdinů, asi 50 m od domu č. p. 8 a 15 m od okraje lesa.

Parcela číslo: orientačně 2345, k. ú. Havířov-Bludovice, GPS: 49.7753444N, 18.4805111E

Vlastník: Lesy České republiky, s .p

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jméno vytesáno bez vybarvení.