Dlouhá a koridor

Náš spolek si dal za cíl pokusit se zabránit výstavbě této rychlostní komunikace přes Životice. 

Jaké má pro nás výhody výstavba rychlostní komunikace I/11 přes naše území?

  • Rozdělení Životic na dvě a více částí?

  • Zhoršení kvality ovzduší, které budeme donuceni dýchat?

  • Úbytek zeleně zrušením velké části našich lesů a sadů?

  • Prašnost ze silnice?

  • Panorama z Osinek s dálničním mostem, aneb bydlení „pod mostem“?

stanek.jpg


V poslední době se dozvídáme od vedení města Havířova a občanské komise Havířov– Životice, že občany Životic „trápí“ především zvýšená automobilová doprava na ulicích Přátelství a U Křížů. Je to s podivem, jelikož obě komunikace jsou dopravně řešeny jako zóna 30 a především jsou osazeny dopravní značkou „průjezd zakázán“. Tuto „nepříjemnou“ situaci se vedení města snaží řešit opravdu neobvykle, stavbou prodloužené Dlouhé třídy, která by měla ulevit těmto místním komunikacím. Prodloužená Dlouhá třída má především sloužit jako přivaděč osobní dopravy na mimoúrovňové křížení a dále na rychlostní koridor Havířov – Třanovice! A jak je důležitá tato stavba pro rychlostní koridor? Zásadně, bez prodloužené Dlouhé třídy koridor ŘSD nepostaví… To jsou fakta, které nelze zpochybnit.

Městská část Podlesí prošla i díky likvidaci ubytovny na Merkuru, výstavbou chodníků a zřízením parkování na Dlouhé třídě výraznou pozitivní proměnou. Všudypřítomná zeleň, dostupný les, dopravní infrastruktura, klidové zóny, to vše tvoří z této části vyhledávaný cíl a domov.

Pojďme se spojit a zabojovat o přežití Životic, alespoň v takovém stavu jaký ho máme dnes. Životice byly dosud vyhledávanou lokalitou pro bydlení a nyní z nich necháme udělat koridor rychlostní komunikace I/11?