Odpovědi na petici

Dne 20.11. 2019 jsme předali Magistrátu města Havířova petici spolu s tímto dopisem, který si můžete přečíst zde .

Dopis tohoto znění jsme rozeslali na dotčené úřady.

Zde naleznete odpovědi, které nám byly elektronicky doručeny.

Magistrát města Havířova

Ministerstvo dopravy

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

Dopravoprojekt - zápis z jednání 2.9. 2019

Dopravoprojekt - zápis z jednání 10.10. 2019

ŘSD