Koridor

Co nám vadí na dopravním koridoru?

 • Jakákoliv absence diskuze ze strany města k občanům Životic.
 • Vyjádření města, že pro ně jediným partnerem k diskuzi je Občanská komise Životic, která na toto téma nehájí řádně zájmy občanů Životic.
 • Koridorem, prodloužením Dlouhé třídy a mimoúrovňovým křížením silnic v sadech, dojde k rozdělení Životic na několik částí.
 • Likvidace velkého ostrůvku zeleně, sloužícího jako „čistička“ vzduchu v karvinské průmyslové oblasti, přispěje ke zhoršení již tak špatného stavu životního prostředí.
 • Ohromný nárůst hluku a prašnosti díky silnici dálničního typu v Životicích.
 • Víme, že koridor nepřinese očekávanou úlevu centru Havířova, doprava přes Havířov není transitní, ale končí v Havířově nebo se rozptyluje do okolních obcí.
 • Výstavbou prodloužené Dlouhé třídy dojde paradoxně k větší intenzitě automobilové dopravy centrem města (zkratka na koridor), celá lokalita Podlesí se bude muset smířit s výrazným nárůstem dopravy díky nové úloze Dlouhé třídy

 

listy.jpg

 

Proč řešíme koridor dnes, když se již přes 20 let plánuje?

 • Koridor se plánuje již delší dobu, ale v poslední době se projekt oprášil a začalo se o něm intenzívně jednat, přičemž hlavním iniciátorem je vedení města Havířova
 • 7. 3. 2018 – ŘSD žádá město Havířov o finanční příslib na stavbu prodloužené Dlouhé třídy. Touto stavbou stát podmiňuje realizaci koridoru
 • 23. 4. 2018 – Zastupitelstvo města schvaluje finanční příslib na prodloužení Dlouhé třídy, s předpokládanými náklady 45 000 000,- Kč.
 • 1. 11. 2018 primátor Bc. Josef Bělica prezentuje na svých facebookových stránkách jednání na ministerstvu dopravy ohledně koridoru okolo Havířova.
 • 18. 2. 2019 – Rada města Havířova ve svém programovém prohlášení na volební období 2018 - 2022 uvádí:„V souvislosti se všemi zainteresovanými stranami budeme pokračovat v přípravě obchvatu města Havířova“. Aktivní účast zástupce města ve spolku „Pro přeložku I/11…“,kde spolu se společnosti Asental Land, s.r.o., patřící p. Bakalovi, tvrdě bojují za výstavbu rychlostní silnice

 

Co chceme dělat

 • Aktivně bojovat proti této cestě
 • Uspořádat petici pro místní občany o nesouhlasu s touto stavbou a tím ukázat městu, jaká je nespokojenost s tímto záměrem
 • Zapojit se do řízení ohledně této stavby a snažit se ovlivňovat její průběh
 • Zprostředkovávat místním občanům informace o této stavbě