Prodloužená Dlouhá

Co nám vadí na prodloužené Dlouhé?

  • Výrazný nárůst osobní dopravy na páteřních místních komunikacích v městské části Podlesí (hluk, prach, emise)
  • Zvýšený nárůst osobní dopravy v centru Havířova (kdo by najížděl kilometry po obchvatu, když si může cestu zkrátit městem?)
  • Parkování a výjezd z parkoviště na Dlouhé třídě se stane ještě větším dobrodružstvím než je tomu dnes, bude-li vůbec parkování zachováno
  • Nenávratně zničená krajina za Merkurem a negativní vliv z dopravy v bezprostřední blízkosti školy v Životicích

64241651_871355463231234_8053453139044466688_o.jpg


Existuje řešení dané situace?

Ano, ekonomičtější a smysluplné. Město místo výstavby přivaděče na rychlostní koridor může postavit chybějící chodníky na ul. Přátelství, U Křížů, Zelená a podél silnice Padlých hrdinů. Ušetří nemalé finanční prostředky za nesmyslnou stavbu prodloužené Dlouhé třídy a zároveň splatí svůj letitý dluh občanům města a návštěvníkům Těrlické přehrady.


Proč tedy tomu tak není?

Možná proto, že jde o víc, jde vůbec o rychlostní koridor? Nebo o zájmy jednotlivců? Do zákulisí tohoto projektu bohužel nevidíme. Na závěr jeden pozitivní příklad, kterým je řešení dopravní situace a ochrana všech účastníků silničního provozu. Podél ulice Selská kolem  restaurace U Balona vznikají tolik potřebné chodníky a my se můžeme jenom ptát, proč tomu tak není u nás…