O nás

Základní účel spolku

 1. Návrat samostatnosti obce Životice, nynější městské části Havířov – Životice, jejím oddělením od statutárního města Havířova.

 2. Návrat ke kořenům obce Životice, historii a tradicím.

 3. Ochrana přírody a krajiny.

 4. Podpora kvality bydlení a života.

 5. Oživení společenského, kulturního a spolkového života.

Hlavní činnosti spolku

 1. Příprava a zajištění veřejných diskuzí s občany Životic k tématům: vznik samostatné obce, zamezení výstavby obchvatu města Havířova vedoucího přes území Životic.

 2. Příprava a zajištění petice požadující vypsání obecního referenda o oddělení Životic od města Havířova.

 3. Činnosti podporující opravu a využití budovy zámku v Životicích a nedokončené chátrající stavby v blízkosti školy.

 4. Tvorba návrhů a podnětů k plánu investic a oprav v Životicích, které zohlední aktuální potřeby občanů (např. výstavba chodníků podél ulic Padlých hrdinů, Zelená, Přátelství).

 5. Rozvoj spolkové činnosti na území Životic a navázání spolupráce se spolky již působícími na území Životic (PZKO, Dobrovolní hasiči a další).

 6. Pořádání společenských a kulturních setkávání na území Životic.

 7. Aktivní osvěta historie a tradic obce Životice.

 8. Vytváření zázemí pro činnost spolku a plnění cílů spolku.

 9. Vlastní hospodářská činnost.

Členové výkoného výboru spolku

Ing. Marek Hanák, Bc. Martin Cyž, Ivana Glacová, Jiří Mimránek, Mgr. Radek Jantoš.