POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 23

Józef Warzecha zemřel ve věku 57 let
národnost: polská, povolání: důchodce, bydliště: Bludovice 203

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Bydlel jsem v Dolních Bludovicích se svou matkou, sestrou a Józefem Warzechou, který tam byl v podnájmu i s družkou Albertinou Gawlasovou. Asi v pět hodin nás vzbudili gestapáci a chtěli vidět volkslistu. Předložil jsem jim doklad, že mi bude přidělena volkslista číslo tři. Provedli domovní prohlídku a vytáhli z postele i Warzechu. Už nedoslýchal, proto na něho moc křičeli a pořád nadávali. Pak ho odvedli a přes okno jsem viděl, jak ho na strništi asi 150 metrů od domu postrčili a ranou z pistole zastřelili. Asi v šest hodin k nám přiběhla sestra a řekla, že jí odvedli manžela Josefa Kubienu. Šel jsem se po něm podívat. Všude na polích stály hlídky. Cestou jsem nacházel zastřelené občany - Józefa Warzechu, Henryka Bujoka, Józefa Waclawika a pár metrů od jeho domu jsem našel ležet i švagra Josefa Kubienu. Všichni byli zastřeleni ranou do týla. Šel jsem to oznámit domů.
Karol Bubik, soused

Přišli k nám brzy ráno, Warzecha ještě spal. Vytáhli ho z postele a sotva si natáhl kalhoty, už ho hnali před sebou ven. Warzecha tenkrát kulhal a nemohl jim stačit, tak ho kopali a bili. Dotáhli ho do slivníku a na poli ho zastřelili.
Helena Bubiková, sousedka

Ráno o půl páté nás probudilo štěkání sousedova psa. Z okna jsme spatřili gestapáky. Když uviděli bratra, křičeli Aufmachen! Hledala jsem rychle šaty, abych se oblékla, ale oni tak bouchali do dveří a řvali, že jsem běžela otevřít jen v prádle. Když vešli dovnitř, strhli s bratra peřinu. Maminka začala naříkat. Když jsme jim ale ukázali potvrzení o volkslistě, nechali ho napokoji a ptali se, kdo u nás ještě bydlí. Šli k Warzechovi a chtěli též volkslistu, ale on byl Polák a neměl ji. Uměla jsem trochu německy, tak jsem jim vysvětlovala, že pomáhá své družce živit děti, ale oni na mne křičeli, proč u nás bydlí Polák. Musel se obléci a jeden z gestapáků ho vyvlekl za límec na chodbu a shodil ze schodů. Bili ho puškou a kopali do něho. Na Svrčinově poli ho zastřelili.
Maria Bubiková, sousedka"

Pomník občanu zastřelenému nacisty na území Životic za 2. světové války.

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jména vytesána bez vybarvení.