Český rozhlas Ostrava

Český rozhlas Ostrava dne 15.5.2023 odvysílal příspěvek ke stezce osudu, která vzniká u pomníčků životické tragédie, díky činnosti spolku. Zvukový záznam  si můžete poslechnout zde ČESKÝ ROZHLAS

Starší článek zde


Pomníčky

Popliváte, památku obětí masakru, vyčítá úřadům přeživší ,, slezských Lidic" celý článek naleznete zde.


článek na seznam.cz

Tímto děkujeme paní konzulce za veškerou snahu věnovanou Životicím.

Zde si můžete článek přečíst.


Reportéři ČT

Krásný, emoční a velmi poučný díl Reportérů ČT, který přiblížil pozadí životické tragédie široké veřejnosti.
Velmi si vážíme všech občanů Životic, kteří se na tvorbě reportáže podíleli svými vzpomínkami. Zvláštní poděkování směřujeme celému týmu Reportéři ČT za perfektní a citlivé zpracování a Karin Lednická - spisovatelka za to, že neztrácí energii k propagaci této tragické události. Doporučujeme shlédnout všem, reportáž začíná na 29 minutě pořadu😌.

Životické školní hřiště

Jsem máma dvou dětí. Když se mi narodilo první dítě, začali jsme navštěvovat hřiště při Základní škole Zelená. Už tehdy jsem si říkala, že je zde něco v nepořádku. Ono dostat

Číst více...

Dopis ministru dopravy.....

Dopis ministru dopravy k problematice stavby koridoru

Situace okolo výstavby rychlostního koridoru se posunula do další fáze, kterou můžeme nazvat schvalovací. Tato část je pro investora nejrizikovější a potrvá několik let. Jsme dlouhodobě přesvědčeni, že celá stavba postrádá smysl, a tak jsme zaslali dne 22. 2. 2022 otevřený dopis panu ministrovi dopravy Martinovi Kupkovi s našimi argumenty. Znění dopisu přikládáme níže a o odpovědi Vás budeme informovat na našem webu a facebooku.

 

Číst více...

Participativní rozpočet....

Participativní rozpočet v havířovském podání? Manipulace a vážná porušení vlastních zásad!

Obdobně, jako i v minulém roce, se spolek Životice Sobě zapojil se svým návrhem do letošního participativního rozpočtu města Havířova, letos s projektem Na cestě osudu. Pro letošní rok na naši městskou část bylo připraveno 94 220 Kč, které měly být přiřazeny projektu, který by vzešel jako vítěz hlasování občanů. Kromě našeho projektu byly
- 6 -
podány za městskou část Životice ještě další dva následující projekty – „Zvýraznění označení hrobu neznámého vojína“ a „Osvětlení přechodu pro chodce“.

Číst více...

Opět a zase investice....

Investice Havířova do městské části Životice v letech 2018–2020 činily dle primátora Bělici 20 milionů Kč. Jaká je však realita?

V červnu letošního roku primátor Ing. Josef Bělica poskytnul rozhovor pro Karvinský a havířovský deník, kde bez bližší specifikace deklaroval, že za poslední tři roky přiteklo do městské části Životice okolo 20 milionů korun na investicích. Obrátili se na nás občané Životic, zda je tato informace pravdivá, a kde tedy tyto investiční prostředky skončily. Zeptali jsme se Magistrátu města Havířova, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jak to tedy je, a kam tyto investice město směřovalo. Odpověď byla nepřesná, silně rozpačitá a plná zavádějících informací.


Číst více...

Rozhovor s místopředsedou spolku

„Těší mě zvýšený zájem o životický odkaz,“ říká Martin Cyž

V aktuálním čísle našeho občasníku vyzpovídal Ing. Marek Hanák místopředsedu spolku Životice Sobě, Bc. Martina Cyže, o dění v Životicích a blízkém okolí. 

Číst více...

Nikt wyobrażam sobie obwodnicy w Żywocicach

Jestem Waszą sąsiadką, mieszkam po drugiej stronie lasu, w Suchej Górnej. Żywocice były dla mnie zawsze wyjątkową wsią, a powodów było kilka. Żywocice były i są miejscowością bardzo zieloną, z sadami owocowymi, lasem, łąkami.

Číst více...

I těrličtí občané nám píší....

"Kvitujeme, že téma nesmyslné výstavby koridoru zvedá ze židle i těrlické občany. 

Dobrý den!
S ohledem na přetrvávající snahu o realizaci dopravní stavby "obchvat Havířova" tedy komunikace I/11, jsem nucen, stejně jako spousta jiných občanů Havířova a jeho okolí, hledat rozumné politiky, občany, zastupitele obcí, organizace a média, kteří by byli schopni naslouchat argumentům místních občanů a jejich rozpakům nad stavbou, jejíž plány vycházejí z minimálně 30 let starých dopravních strategií a u které, s ohledem na dostupné informace, postrádají racionální význam.

 

Číst více...

Životická perla: zámek Životice

Pojďme se podívat na jeden z nejcennějších objektů v Životicích. Věřte nevěřte, žijí zde občané, kteří ani netuší, že zde máme takový skvost. Tak se podívejme trošku do historie i té nedávné, kterak zámek bojuje o památkovou ochranu.

Číst více...

Investice v Životicích v posledních letech? Pouze paběrkování!

V každé jiné obci o velikosti Životic by starosta obce popsal několik stran ve výčtu investičních akcí, které realizoval ve svém volebním období. Nemusí to být jen velké miliónové akce, můžou to být i daleko levnější, o to však často potřebnější investice. My v Životicích si díky primátorovi Bělicovi bohužel musíme vystačit s málem.

Číst více...

Kabaret zimní údržby v havířovském podání

Jako každoroční evergreen představuje „snaha“ Technických služeb Havířov uklidit od sněhu cesty a chodníky, které má ve své správě. Letos je tato snaha umocněna počasím, sníh totiž opravdu napadnul a mráz přišel. Kdo by to taky čekal.

Číst více...

Rozhovor se členkou spolku

„Zaráží mě přístup města k Životicím“

říká Ivana Glacová

Přinášíme krátký rozhovor s místopředsedkyní spolku ŽS o motivaci, odhodlání a vůli k řešení problémů v městské části Havířov – Životice.

Číst více...

Vznikne v Životicích novorozenecká alej?

Spolek Životice Sobě v loňském roce zakoupil spolkový pozemek pro účely ekologické výchovy a zároveň se rozhodl, že na pozemku vznikne nová ovocná alej. Pozemek se nachází v blízkosti místní komunikace U Křižů a svými proporcemi k výsadbě aleje přímo vybízí. Alej se stane místem pro život drobného hmyzu a zvířecí fauny a na pozemku bude probíhat každoroční ruční senoseč.

Číst více...

Střípky ze Životic


Obchvat = co se vleče neuteče


Rozhovor se starostou obce Horní Suchá

Přinášíme krátký rozhovor se starostou sousední obce Horní Suchá Ing. Janem Lipnerem, který je ve své funkci starosty od roku 1999, na téma výstavby rychlostního koridoru (přeložky I/11). Nejen území Životic by mělo být dotčeno a částečně znehodnoceno touto stavbou, stavba koridoru zasáhne i občany okolních obcí a zhorší životní prostředí celé aglomerace našeho kraje.

Číst více...

Příběh ze Životic

Dne 1. srpna 2020 proběhla připomínka životické tragédie, při které bylo 6.8.1944 popraveno 36 polských a českých mužů a chlapců ze Životic. O tomto hrůzném činu napsal pan Mečislav Borak velmi zajímavou knihu „Svědectví ze Životic“.

Číst více...

Co možná ještě nevíte…o životické tragédii

S událostmi v Životicích je úzce spojena odbojová činnost jediné diverzní a sabotážní skupiny Zemské armády (Armia Krajowa, AK), která působila v dnešní české části Těšínska. Právě její ozbrojené střetnutí s příslušníky gestapa se pro nacisty stalo záminkou ke krvavé odplatě, jež postihla nevinné obyvatele Životic a okolních obcí.

Číst více...

Příběh zapomenuté zastávky

V minulosti hojně využívaná zastávky se zastřešenou čekárnou „U Grušečky“ na Padlých hrdinů 

Číst více...

Rozhovor s předsedou spolku

Marku, co Tě přivedlo k práci pro spolek?

Shoda okolností mně seznámila s lidmi, kteří se začali scházet a diskutovat o problémech u nás v Životicích. Zjistil jsem, že to jsou problémy, které mně již delší dobu také vadí a přidat se k právě vznikajícímu spolku je to co mě přiměje přejít z  mého pasivního si stěžování na dění okolo nás k aktivní účasti něco změnit.

Číst více...

Komentář k pořadu TV Polar

Dne 20.06.2020 byl odvysílán na TV POLAR pořad s názvem „Diskuzní fórum“ na téma obchvat města Havířova – silnice I/11 Havířov – Třanovice. Pořadu se zúčastnili primátor města Havířova pan Josef Bělica, náměstek primátora Havířova pro investice a chytré město pan Bohuslav Niemiec, projektant společnosti Dopravoprojekt Ostrava pan Roman Kotas a náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava paní Šárka Kubalová. Téma diskuze - Obchvat města Havířova.

Číst více...

Plastika Jana Nepomuckého

Socha Jana Nepomuckého na vysokém architektonickém podstavci z konce 18. či začátku 19. století postavená před životickým zámkem byla v roce 1994 prohlášená za kulturní památku a zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek. V roce 2010 byla přemístěna do kostela Svaté Anny v Havířově. Dnes na jejím původním místě stojí kopie sochy a podstavce zhotovena podle jejího originálu.  

Číst více...

ZŠ výročí

Naše škola se letos slaví krásné výročí 95 let. V roce 1924 byla zdejší škola po těžkých překážkách povolena v rodinném domku č. 2, jak uvádí kronika Životic. Vzniká česká škola o jedné místnosti v roce 1925, jak je uvedeno na stránkách naší školy, která se postupem času stala nevyhovující vzhledem ke stálému přírůstků žáků. Tato situace začala být řešena v roce 1934 a dne 1. listopadu roku 1935 se škola přestěhovala do nynější budovy, která byla postavena ústředím Slezské Ostravy, kde se vyučuje dodnes. Školu v letošním roce navštěvuje 77 žáčků, jsou rozděleni do 3 tříd a celkem se zde vyučuje pět ročníků povinné školní docházky.

Číst více...

Počet obyvatel v Životicích

Zatímco město Havířov od počátku devadesátých let řeší permanentní pokles obyvatel, tak okrajové městské části s individuální zástavbou zažívají veliký boom a značný nárůst populace. Tato významná změna se týká i samotných Životic, které za posledních třicet let zdvojnásobily počet obyvatel a na jejím území vyrostla spousta nových rodinných domů.

Číst více...