Opět a zase investice....

Investice Havířova do městské části Životice v letech 2018–2020 činily dle primátora Bělici 20 milionů Kč. Jaká je však realita?

V červnu letošního roku primátor Ing. Josef Bělica poskytnul rozhovor pro Karvinský a havířovský deník, kde bez bližší specifikace deklaroval, že za poslední tři roky přiteklo do městské části Životice okolo 20 milionů korun na investicích. Obrátili se na nás občané Životic, zda je tato informace pravdivá, a kde tedy tyto investiční prostředky skončily. Zeptali jsme se Magistrátu města Havířova, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, jak to tedy je, a kam tyto investice město směřovalo. Odpověď byla nepřesná, silně rozpačitá a plná zavádějících informací.


Však posuďte sami. Mezi vyjmenované investice a podpory do městské části Životice dle Magistrátu patří například:

 činnost basketbalového klubu BK Havířov, z.s. s podporou ve výši 3 158 000 Kč,

 činnost Montessori základní školy při ZŠ Marie Kudeříkové ve výši 263 000 Kč,

 úprava nástupní plochy MHD u lesoparku na Dlouhé třídě ve výši 108 000 Kč,

 cyklostezka Havířov–Těrlická přehrada za 5 332 000 Kč,

 oprava ulámané krajnice na ulici Přátelství ve výši 71 000 Kč,

 oprava propustku na ulici Přátelství za 113 000 Kč a mnoho dalších podobných drobných oprav… Jak je vidět ze zaslaných informací, Magistrát byl schopen do vyřčených 20 milionů korun započítat i to, co s Životicemi má pramálo společného nebo je spojeno pouze s běžnými výdaji a opravami. Město Havířov za poslední tři roky získalo díky městské části Životice do svého rozpočtu bezmála 100 mil. Kč, investovalo však jinde. Díky dlouhodobému podfinancovávání Životic nemá naše základní škola tělocvičnu, občanům chybí bezpečné chodníky, na Pacalůvce postrádáme asfaltové povrchy na cestách, část centra obce nemá splaškovou kanalizaci, lidem chybí spolkový prostor pro pořádání společenských akcí a volnočasových aktivit. Výčet deficitu „havířovské péče“ je však daleko větší. Město Havířov je Životicím špatným hospodářem.