Ostatní - Historie

Životická perla: zámek Životice

Pojďme se podívat na jeden z nejcennějších objektů v Životicích. Věřte nevěřte, žijí zde občané, kteří ani netuší, že zde máme takový skvost. Tak se podívejme trošku do historie i té nedávné, kterak zámek bojuje o památkovou ochranu.

Číst více...

Střípky ze Životic

Příběh ze Životic

Dne 1. srpna 2020 proběhla připomínka životické tragédie, při které bylo 6.8.1944 popraveno 36 polských a českých mužů a chlapců ze Životic. O tomto hrůzném činu napsal pan Mečislav Borak velmi zajímavou knihu „Svědectví ze Životic“.

Číst více...

Co možná ještě nevíte…o životické tragédii

S událostmi v Životicích je úzce spojena odbojová činnost jediné diverzní a sabotážní skupiny Zemské armády (Armia Krajowa, AK), která působila v dnešní české části Těšínska. Právě její ozbrojené střetnutí s příslušníky gestapa se pro nacisty stalo záminkou ke krvavé odplatě, jež postihla nevinné obyvatele Životic a okolních obcí.

Číst více...

Plastika Jana Nepomuckého

Socha Jana Nepomuckého na vysokém architektonickém podstavci z konce 18. či začátku 19. století postavená před životickým zámkem byla v roce 1994 prohlášená za kulturní památku a zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek. V roce 2010 byla přemístěna do kostela Svaté Anny v Havířově. Dnes na jejím původním místě stojí kopie sochy a podstavce zhotovena podle jejího originálu.  

Číst více...

ZŠ výročí

Naše škola se letos slaví krásné výročí 95 let. V roce 1924 byla zdejší škola po těžkých překážkách povolena v rodinném domku č. 2, jak uvádí kronika Životic. Vzniká česká škola o jedné místnosti v roce 1925, jak je uvedeno na stránkách naší školy, která se postupem času stala nevyhovující vzhledem ke stálému přírůstků žáků. Tato situace začala být řešena v roce 1934 a dne 1. listopadu roku 1935 se škola přestěhovala do nynější budovy, která byla postavena ústředím Slezské Ostravy, kde se vyučuje dodnes. Školu v letošním roce navštěvuje 77 žáčků, jsou rozděleni do 3 tříd a celkem se zde vyučuje pět ročníků povinné školní docházky.

Číst více...