Střípky ze Životic

1. srpna 1923 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, kdy několik uvědomělých občanů vesměs polské národnosti se rozhodlo v obci Životice, okr. Český Těšín, založit požární sbor, tenkrát pod názvem „Ochotnicza straź poźarna“. Mezi zakládající členy patřili Josef Przybyla, Josef Delong, Pavel Sitek, Stanislav Raichenbach, František Szelong, Josef Folwarczny, Jindřich Mokrosz, Jan Tomis, Jan Chodura, Ludvík Kiszka, Adolf Przybyla a Karel Kielar.

1924 vznikl odbor Slezské Matice osvěty lidové jako první spolek v Životicích.

1944 V největší podvědomí se Životice snad dostaly až za 2. světové války v roce 1944, kdy zde došlo k tragické události, kterou také nazýváme "Slezské Lidice". Jako odvetu za zastřelení příslušníků gestapa partizány zde bylo zabito 36 mužů z Životic a okolních vesnic.

12.06.1960 byly Životice připojeny k nově vzniklému  městu Havířovu. Položme si každý sám otázku, zda 60 leté manželství naplnilo očekávání životických občanů.