POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 3

Pomníček_03

Erwin Szelong zemřel ve věku 29 let, národnost: polská, povolání: elektrotechnik, bydliště: Životice 36

Otec Erwina Szelonga našel zastřeleného syna v lesích směrem na Suchou.

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Otec šel ráno odevzdat mléko a viděl, co se ve vsi děje. Rychle se vrátil a řekl Erwinovi, aby se někam schoval. Ten o půl sedmé odešel do lesa směrem na Suchou. Později ho viděla sousedka Hawliková, jak ho četníci odvádějí do vesnice. Sestra se vydala do lesa, aby zjistila, zda se mu podařilo projít. Cestou potkala Mrowcovou a ta jí řekla, že Erwin byl zastřelen. Otec měl volkslistu číslo tři, tak se vypravil hledat Erwinovo tělo. Narazil nejprve na mrtvolu Roberta Borského a zašel hned k jeho ženě, aby jí to oznámil. Potom šel dál, až našel mrtvého Erwina ležet na mezi. Sňal mu plášť a nové boty, peníze už u sebe neměl.

Wiktor Szelong, bratr"

Pomník občanu zastřelenému nacisty na území Životic za 2. světové války.

(http://www.valecnehroby.army.cz/ Moravskoslezský, Havířov, Havířov - číslo VH: CZE-8108-41843 Není válečným hrobem dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech
Místo: : Havířov-Životice, asfaltová cyklistická stezka mezi ulicemi Na Polanech a Padlých hrdinů, asi 200 m od domu č. p. 6. směrem k ulici Padlých hrdinů)

Parcela číslo: orientačně 2343, k. ú. Havířov-Bludovice, GPS: 49.7746111N, 18.4795833E

Vlastník: Státní pozemkový fond České republiky, Praha

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jméno vytesáno bez vybarvení.