POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 15

Vincenc Chromik zemřel ve věku 60 let, národnost: česká, povolání: hornický důchodce, bydliště: Životice 69. 

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Táta se zrovna strojil do kostela, byl totiž v Bludovicích varhaníkem. Vzal si pěkné sváteční šaty. Mohlo být kolem sedmé, když k nám přišli. Ukázal jim svůj průkaz, ale oni řekli, že je bezcenný, že to není volkslista. Ptali se také po mých bratrech, naštěstí byli pryč. Otec mluvil dobře německy, naučil se to za minulé války, tak se snadno domluvili. Potom ho odvedli, prý k vyšetřování. Hned za chalupou ho zastřelili. Matka ještě nevěděla, co se stalo. Našel ho chlapec od příbuzných ze Stonavy, co byl zrovna u nás. Sbíral v řepném poli chrást a uviděl ležet zabitého muže. Bál se k němu přiblížit a tak ani nevěděl, že je to náš gazda. Až kolem jedenácté přijel na kole chlapcův otec ze Stonavy a povídá: Co se to tu u vás děje, co kousek leží u cesty zabitý chlap, zrovna i tu pod vaší chalupou je jeden. Šli se tanm podívat a poznali ho. Matka nebyla doma, šla hledat otce do vesnice a někde bloudila. Teprve před polednem se vrátila a uviděla ho ležet v krvi na pěšině u lesíka. Po válce k nám jednou přivedli spoutaného gestapáka. Ukázal přesně místo, kde otec padl a říkal, že on nestřílel, že ho zabil četník. Měl dobrou paměť a vyznal se v Životicích.

Marie Kolářová, roz. Chromiková, dcera "

Pomník občanu zastřelenému nacisty na území Životic za 2. světové války.

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jména vytesána bez vybarvení.