POMNÍK OBĚTEM ŽIVOTICKÉ TRAGÉDIE, č. 18

Jan Klimas zemřel ve věku 17 let
národnost: polská, povolání: zemědělský dělník, bydliště: Životice 12

Z knihy Mečislava  Boráka: Svědectví ze Životic.

"Přišli v pět ráno, tři nebo čtyři gestapáci. Dojila jsem zrovna krávy. Janek měl jít s mlékem do sběrny, už byl oblečený. Když jsem seděla pod druhou krávou, přiletěl Janek: Pojďte honem, jsou tam nějací lidé. - Ať počkají, až podojím, povídám, ale raději jsem šla. V kuchyni jich už bylo plno. Jeden z nich, vysoké postavy, se ptá Janka, co je zač a odkud. Z Polska, povídá Janek. Pocházel od Krakova a u nás sloužil jako čeledín. Doklady, pokračoval gestapák. Janek vytáhl doklady ze zadní kapsy. Gestapák je odhodil na postel a už bere Janka: Komm, komm, komm!, a odvedl ho. Hledala jsem naši volkslistu, ani jsem výstřel neslyšela. Ten vysoký gestapák se už nevrátil, Janek také ne. Když si prohlédli volkslistu, odešli i ostatní. Jeden z nich mi řekl plynnou polštinou: Zastřelili jsme vám čeledína, leží u stodoly. V poledne přijel povoz a já jsem viděla, jak Janka nakládali na vůz.

Anna Chodurová, hospodářka"

Stavba je provedena z godulského pískovce. Jména vytesána bez vybarvení.

Pomník občanu zastřenému nacisty na území Životic za 2. světové války.