Počet obyvatel v Životicích

Zatímco město Havířov od počátku devadesátých let řeší permanentní pokles obyvatel, tak okrajové městské části s individuální zástavbou zažívají veliký boom a značný nárůst populace. Tato významná změna se týká i samotných Životic, které za posledních třicet let zdvojnásobily počet obyvatel a na jejím území vyrostla spousta nových rodinných domů.

K letošnímu lednu bylo v Havířově trvale hlášeno 72 316 občanů, z toho životických bylo 1 339. V roce 1992 bylo přitom evidováno v Životicích pouze 669 občanů z celkových 88 742 havířovských. Největšího počtu obyvatel dosáhlo město Havířov v roce 1985 s 94 110 občany.

Po zajímavost také uvádíme, že v roce 1921 bylo v Životicích trvale hlášeno 518 osob.