Participativní rozpočet....

Participativní rozpočet v havířovském podání? Manipulace a vážná porušení vlastních zásad!

Obdobně, jako i v minulém roce, se spolek Životice Sobě zapojil se svým návrhem do letošního participativního rozpočtu města Havířova, letos s projektem Na cestě osudu. Pro letošní rok na naši městskou část bylo připraveno 94 220 Kč, které měly být přiřazeny projektu, který by vzešel jako vítěz hlasování občanů. Kromě našeho projektu byly
- 6 -
podány za městskou část Životice ještě další dva následující projekty – „Zvýraznění označení hrobu neznámého vojína“ a „Osvětlení přechodu pro chodce“.

Projekt Na cestě osudu se měl stát první etapou budoucí naučné stezky po pískovcových

pomníčcích, které připomínají hrůzné činy poprav životických občanů v srpnu roku 1944.

V první etapě mělo dojít k instalaci 3 kusů velkoformátových informačních tabulí, které by

poutavě poskytly základní informace o životické tragédii a rozmístění pískovcových kamenů.

Mělo dojít také k obnovení písma na pískovcích. V následné etapě jsme pak počítali s

vyznačením samotné naučné stezky a instalací doplňkových informačních tabulí ke všem

přístupným pískovcovým kamenům. Všechny tři podané návrhy prošly celým schvalovacím

procesem dle městem vydaných „Zásad participativního rozpočtu města Havířova“, včetně

získání závěrečného souhlasného stanoviska místní občanské komise. Do hlasování byl však

zařazen pouze jeden životický projekt – „Zvýraznění označení hrobu neznámého vojína“,

který však v hlasování nezískal dostatečnou podporu. Je s podivem, že vedení města přistoupilo k ovlivnění projektů takovýmto způsobem a záměrně porušilo zásady, kterými se celý projekt řídí. Nemůže tak dojít k naplnění hlavního poslání projektu – podpoře zapojení občanů do veřejného dění. Obrátili jsme se tedy na kontrolní výbor Zastupitelstva města Havířova s podnětem na prošetření celého schvalovacího procesu. O výsledku Vás budeme informovat na našem webu a FB stránkách spolku.