Investice v Životicích v posledních letech? Pouze paběrkování!

V každé jiné obci o velikosti Životic by starosta obce popsal několik stran ve výčtu investičních akcí, které realizoval ve svém volebním období. Nemusí to být jen velké miliónové akce, můžou to být i daleko levnější, o to však často potřebnější investice. My v Životicích si díky primátorovi Bělicovi bohužel musíme vystačit s málem.

Město investuje do jiných části města, na Životice záměrně zapomíná“ říká Martin Cyž. Copak nepotřebujeme nové chodníky, spolkový dům, školní tělocvičnu, zaasfaltované komunikace Na Pacalůvce a další potřebné věci?

Níže uvádíme celkový výčet investičních akcí na území Životic:

2018 – Výstavba cyklostezsky směrem na těrlickou přehradu sice není klasickou investicí (na území Životic došlo jen k přeasfaltování ul. Hraniční a kousku ul. Na Osinách), ale díky alespoň za to. Náklad na realizaci životické části cyklostezky činil 5,3 mil. Kč.

2019 – V tomto roce neproběhla na území Životic žádná investiční akce…

2020 – Výstavba přechodu pro chodce na ul. Padlých hrdinů v blízkosti autobusové zastávky U Stavu za 1,4 mil. Kč.

V rámci participativního rozpočtu byla doplněna a vyměněna část mobiliáře na školním hřišti. Akce se nestihla do konce roku dokončit, není to ani klasická investice, přesto díky za to. Náklady na obnovu a doplnění mobiliáře činily necelých 200 tis. Kč.

2021 – Výhled na letošní rok nevypadá opět vůbec dobře, ve schváleném rozpočtu města se nenachází žádná investiční akce k realizaci v Životicích…

Také Vám to nepřipadá mnoho? Obce velikosti Životic jsou schopny realizovat ze svého rozpočtu investiční akce ve výši cca 8 miliónů korun ročně. Tato částka je v reálu násobně vyšší, jelikož malé obce do 3 000 obyvatel dosáhnou na dotace z regionálních programů a programů EU. Výše podpory činí až 80 % uznatelných nákladů. Menší obce také dokáží výrazně efektivněji provozně fungovat a mají relativní dostatek finančních prostředků na svůj rozvoj. Příklady jsou vidět všude kolem nás.