Rozhovor se starostou obce Horní Suchá

Přinášíme krátký rozhovor se starostou sousední obce Horní Suchá Ing. Janem Lipnerem, který je ve své funkci starosty od roku 1999, na téma výstavby rychlostního koridoru (přeložky I/11). Nejen území Životic by mělo být dotčeno a částečně znehodnoceno touto stavbou, stavba koridoru zasáhne i občany okolních obcí a zhorší životní prostředí celé aglomerace našeho kraje.

Vážený pane starosto, jak dlouho řeší obec Horní Suchá problematiku výstavby rychlostní komunikace přes své území?

Tato komunikace se začala řešit ještě před mým příchodem na obecní úřad, tzn. před rokem 1999. Měla také v různou dobu různé názvy, pamatuji H11, R67 a naposledy přeložka I/11. Což možná o něčem svědčí, když se její kategorizace postupně měnila až na dnešní „obyčejnou“ silnici první třídy... Po celou tuto dobu samozřejmě existenci tohoto projektu neřešila obec, vždy po několika letech nastalo období, kdy jsme se k němu mohli vyjádřit. Tím nejdůležitějším byl rok 2001, kdy se stabilizoval širší koridor této komunikace územím dotčených obcí. Projektoval se tehdy „Územní plán Velkého územního celku“, to jest územně plánovací dokumentace, nazývaná v současnosti „Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje“.

Jaký je postoj občanů a samotného vedení obce na tuto stavbu?

Poslední doložitelný postoj občanů i vedení obce Horní Suchá se datuje právě až k tomuto období, není však důvod se domnívat, že by se nějak diametrálně změnil. V té době jsme obdrželi petici našich občanů, kteří požadovali zrušení této komunikace. Postoj vedení obce byl vždy smířlivější a kompromisní – když už je ve vyšší územně plánovací dokumentaci tato komunikace zakotvena, tak ať co nejméně ovlivňuje život lidí, kteří žijí v její bezprostřední blízkosti. To jest opravdu jen obchvat města Havířov, s co nejmenší šířkou vozovky a minimem přerušených komunikačních tras, s maximálním využitím stávajících komunikací. Na posledním zasedání Zastupitelstva, které se touto otázkou dne 7.5. 2020 zabývalo, však zazněla jednoznačná konstatace, že plánovaná komunikace není pro obec Horní Suchá přínosem a její stavba bude pro ni mít pouze negativní dopady.

Má dle Vás tato stavba dopravní význam pro obce, dotčené stavbou?

Tuto otázku bych si dovolil rozdělit na dvě části této kontroverzní stavby – tato část okresu Karviná by možná uvítala přímější spojení se Slovenskem, tzn. směr jih. Zcela jistě by však uvažovanou komunikací nejela například na sever do Vrbice na dálnici D1 směr Praha, kde má díky stávající silnici I/11 komfortní spojení. Stavbu uvítají tedy zejména kamiony, které dnes mají zákaz průjezdu nejen přes město Havířov, ale také po dosavadní silnici 2. třídy II/474, vedoucí obcemi Horní Suchá, Těrlicko a Třanovice.

Jaký to bude mít dle Vás dopad na občany, žijící vedle tohoto rychlostního koridoru?

Sugestivní otázka – asi žádný komunální politik by neřekl, „že žádný“!  Hluk a emise tady prostě budou. Někdy je nutno i tyto v rámci „vyšších cílů“ obětovat. Osobně si myslím, že to ale není tento případ...

Kdo tedy tuto stavbu tak masivně podporuje? Víme, že třeba Rada města Havířova má podporu této stavby ve svém programovém prohlášení 2018-2022…

Podpora této akce je docela zvláštní, že je podpora Havířova je zřejmé a logické. Zajímavé je, že i ŘSD je poněkud rozpolceno. Podporuje ji ostravská expozitura, centrum v Brně ale na základě ekonomiky spíše ne a když, tak po etapách a následném vyhodnocení. Což je opět poměrně logické – v tomto okrese ubývá 2 000 lidí ročně, místní občané tedy asi hustotu dopravy zřejmě nedramatizují. Zbývají tedy opět jen kamiony...

Je něco, co by jste rád vzkázal občanům Životic a příznivcům našeho spolku?

Pro mně Životice byly vždy synonymem klidného bydlení a idylických ovocných sadů. Narušení tohoto stavu je jistě hodno prověření jiných variant průběhu uvažované komunikace tímto územím i celým okresem Karviná. To je ovšem úkol nad síly místních samospráv. Je tedy třeba komunikovat s Moravskoslezským krajem a jeho zastupiteli, kteří schvalují výše uvedené Zásady územního rozvoje.

Děkujeme pane starosto za Váš čas a rozhovor, přejeme Vám, ať občané jsou ve Vaší obci jen a jen spokojeni s prací vedení obce, která je v Horní Suché vidět na každém kroku. Budeme rádi, když zůstaneme u společných témat v kontaktu s cílem stanovení jednotného postupu.