Rozhovor s předsedou spolku

Marku, co Tě přivedlo k práci pro spolek?

Shoda okolností mně seznámila s lidmi, kteří se začali scházet a diskutovat o problémech u nás v Životicích. Zjistil jsem, že to jsou problémy, které mně již delší dobu také vadí a přidat se k právě vznikajícímu spolku je to co mě přiměje přejít z  mého pasivního si stěžování na dění okolo nás k aktivní účasti něco změnit.

Marku, co Tě přivedlo k práci pro spolek?

Shoda okolností mně seznámila s lidmi, kteří se začali scházet a diskutovat o problémech u nás v Životicích. Zjistil jsem, že to jsou problémy, které mně již delší dobu také vadí a přidat se k právě vznikajícímu spolku je to co mě přiměje přejít z  mého pasivního si stěžování na dění okolo nás k aktivní účasti něco změnit.

Co Ti vadí na dnešním stavu v Životicích?

Velkým zklamáním pro mě byl prodej budovy „bývalého Kocura“ bez vědomí zdejších občanů. Naši předkové tuto budovu stavěli v „Akci Z“ pro potřeby občanů Životic a prodej se uskutečnil bez jakékoliv diskuze. Budova přitom tvoří pomyslné centrum obce a bývala středem místního dění. Z místa kde se lidé scházeli, při různých příležitostech se stal „průmyslový objekt“. Naděje že, by se zde obnovila činnost, která tady vždy byla, se už nejspíš nevrátí. Dalším rozhořčením z mé strany je podpora současného vedení města Havířova k projektu rychlostní komunikace, která povede přes území Životic a příslib města Havířova, že vybuduje prodloužení Dlouhé jako přivaděč na koridor. Dopady na občany Životic jsou obrovské a nikdo z vedení města nemá potřebu toto řešit.

Hřiště u hasičárny bylo velké téma, už se situace zklidnila?

Toto je komplikované téma. Určitě by nikoho netěšilo, že mu návštěvníci hřiště ničí ploty a zahrady, při přelézání pro zakopnuté míče. Řešení tohoto problému zkrácením provozní doby a vyhnáním dětí na ulici není také to nejlepší. Hřiště by mělo sloužit lidem a především dětem. Dnes se provozovatel vymlouvá, že postavit hřiště v blízkosti zástavby rodinných domů nebylo moc šťastné řešení. Spíš by to mělo být ponaučení pro příště, že při realizaci obdobných investic je potřeba zapojit širokou veřejnost do diskuze a předejít těmto problémům.

Co Tě Marku překvapilo při práci v našem spolku?

Asi nejvíce mně příjemně překvapila podpora lidí, kteří se rozhodli nám pomáhat, ať už nějakým darem na provoz spolku, nebo spoluúčastí v našich aktivitách či sami přišli s nějakým nápadem. Jde vidět, že ne všichni jsou lhostejní k dění kolem nich a záleží jim na tom, kde a jak žijí.

Jak vnímáš postoj města a občanské komise v Životicích k problematice silničního koridoru a prodloužení Dlouhé třídy?

Velice mně překvapuje, že lidé kteří tady dlouhodobě žijí a mají velmi blízký vztah k Životicím, se nesnaží s místními občany na toto téma diskutovat. Občanská komise nevyvíjí dostatečně vlastní aktivitu a „netlačí“ na vedení města, aby na tuto otázku proaktivně reagovali. Členové občanské komise by měli být tím mezičlánkem mezi městem a místními občany. Přitom pasivně sedí na svých schůzích za zavřenými dveřmi a čekají, až se lidé sami ozvou, možná spíše doufají, že se neozve nikdo.

Chtěl bys vzkázat něco občanům Životic?

Zamysleme se nad tím, kde dnes žijeme a kde i do budoucna chceme žít. Položme si otázku, zda nám není lhostejné dění kolem nás a zda nebude lepší, abychom na tyto změny měli vliv i my, občané Životic? Pokusme se společně ovlivnit život okolo nás tak, abychom se v budoucnu nemuseli stydět, že za nás rozhodovali jiní.