Vznikne v Životicích novorozenecká alej?

Spolek Životice Sobě v loňském roce zakoupil spolkový pozemek pro účely ekologické výchovy a zároveň se rozhodl, že na pozemku vznikne nová ovocná alej. Pozemek se nachází v blízkosti místní komunikace U Křižů a svými proporcemi k výsadbě aleje přímo vybízí. Alej se stane místem pro život drobného hmyzu a zvířecí fauny a na pozemku bude probíhat každoroční ruční senoseč.

„Rozhodli jsme se nabídnout výsadbu ovocného stromu za každé nově narozené dítě v Životicích. Mladý stromek bude ošetřen ihned po výsadbě podpůrnými kůly a síťkou proti okusu kmene zvěří, následně o

 stromek bude pečováno ekologickými agrotechnickými postupy. Na stromku bude také umístěna cedulka s křestním jménem novorozence“ prozradil místopředseda spolku Bc. Martin Cyž.

Zájemci o výsadbu stromku se můžou hlásit na spolkový email: [email protected] Výsadba bude uskutečněna v podzimních nebo jarních měsících. „Budeme také rádi za drobný sponzorský dar, který pokryje náklady na zakoupení stromku a jeho výsadbu“ poznamenal místopředseda spolku.