I těrličtí občané nám píší....

"Kvitujeme, že téma nesmyslné výstavby koridoru zvedá ze židle i těrlické občany. 

Dobrý den!
S ohledem na přetrvávající snahu o realizaci dopravní stavby "obchvat Havířova" tedy komunikace I/11, jsem nucen, stejně jako spousta jiných občanů Havířova a jeho okolí, hledat rozumné politiky, občany, zastupitele obcí, organizace a média, kteří by byli schopni naslouchat argumentům místních občanů a jejich rozpakům nad stavbou, jejíž plány vycházejí z minimálně 30 let starých dopravních strategií a u které, s ohledem na dostupné informace, postrádají racionální význam.

 

Já sám patřím ke skupině občanů, kteří postrádají základní argumenty pro účelnost této stavby a považují ji za megalomanskou, s naprosto pochybným pozitivním přínosem pro obyvatele Havířova a jeho okolí, s jednoznačně nepříznivými dopady, se silným zásahem do krajinného rázu, půdního fondu a lokálně významných biotopů(např. těrlické mokřady), s nutností výkupu či vyvlastňování nemovitostí a bourání staveb. Samotná stavba je komplikovaná a velice nákladná, t.č. s předpokládanými náklady cca 8 mld Kč( což v době realizace, s počátkem stavby v roce 2028, může být dvou či několikanásobek).
 
Hlavním argumentem obhájců stavby je snížení dopravního zatížení města Havířova. Aniž by vedení Magistrátu města, ŘSD či kraje mělo vypracovanou seriosní studii, emotivně používá zaklínadlo "zájmy občanů Havířova" při prosazování této stavby.
Každý, kdo se pohybuje v Havířově ví, že město nemá žádný zásadní dopravní problém. Díky zákazu vjezdu nákladních vozidel není město zatíženo nákladní dopravou ani dopravou tranzitní a  pohyb vozidel v kterékoli denní době je plynulý a dokonce i rozsáhlejší opravy komunikací se obejdou bez komplikací v plynulosti dopravy.
Každý, kdo zná Havířov, ví že míra dopravy ve městě je úměrná počtu obyvatel, počtu lidí dojíždějících za prací, do nemocnice a početných nákupních středisek přítomných na periferii i v centru města.
 
Setkání občanů se zástupci magistrátu a ŘSD budí jedině rozpaky nad projevy těchto úředníků, kdy ztráta logiky, protichůdnost informací a míra neznalosti problematiky této stavby a jejího důsledku budí silný pocit arogance vůči občanům, kterých se stavba negativně dotýká.
Mechanismus, kterým by stavba snížila dopravní zatížení města Havířov, je tedy i těmto lidem zcela neznámý. Prakticky by se ve výsledku jednalo nejspíše pouze o změny v distribuci při stejném počtu vozidel uvnitř města. To to vše za cenu enormních nákladů, negativního narušení obcí Havířov, Horní Suchá, Těrlicko a Třanovice, poškození přírodních lokalit, orné půdy a majetků občanů. A to nehovořím o léta trvajícím zatížením stavební činností.
V době kdy se klade důraz na efektivitu vynaložených nákladu, na ochranu přírody, udržení vody v krajině a ochranu půdního fondu je tato stavba, jejíž význam se opírá pouze o "zájmy občanů Havířova", úřednickým, arogantním a sobeckým výsměchem těmto snahám a tím pádem i občanům.
 
Nabízí se, ale i jiná možnost. Že tento "obchvat" je pouze jednou částí projektu, který bude pokračovat trasou Havířov-Bohumín s napojením na D1. A to je zcela jiná situace, kdy tato spojnice D1 a E462 přivede do oblasti, včetně Havířova, množství automobilové dopravy, včetně nákladní se všemi negativy, které jsou s tímto spojeny.
V tom případě je otázkou, zda jsou občané Havířov o této variantě seznámeni a zda "zájem občanů Havířova" není pouze nebezpečná úřednická kamufláž a past na občany Havířova a okolních obcí, kterých se tato stavba bude týkat. Otázkou, zda jsou občané karvinského okresu srozuměni s tím, že již tak těžbou a průmyslem zkoušený region, ve kterém dostaly původní obce, lidé a příroda na základě "vyšších státních zájmů" pořádně zabrat, dostane další ránu. Jakoby obyvatele karvinského okresu neměli nárok na zachování a ochranu zbytků relativně nepoškozených území, které v regionu zbyly.
No a samozřejmě i význam této stavby je pochybný, když již nyní existují, ev. jsou ve faktické realizaci páteřní silnice/dálnice PL -Bohumín - Ostrava, Ostrava - Frýdek Místek, PL -Český Těšín - Frýdek Místek, PL- Český Těšín - SK.
Pokud i Vy máte přinejmenším rozpaky, nebo dokonce jste znechuceni nad snahami o realizaci megalomanských bludů, spojených se zničením krajiny a miliardovými náklady, napište mi Vaše názory, ev. přímo oslovte Vaše komunální politiky, krajské zastupitele, poslance a vládní úředníky, ekologické organizace, pokud máte možnost i média a pokusme se zamezit realizaci této stavby.
Pokud bude stavba schválená, začne se v roce 2028 stavět(ničit).
MUDr.Šimon Laciok