Cyklostezka v Životicích

Ve svém letáku město Havířov uvádí částku 85 384 029 Kč, které statutární město Havířov čerpalo na investice do městské části Životice v letech 2008-2018. V následujícím textu na prvním místě uvádí jeden z velkých projektů cyklostezku Havířov-Těrlická přehrada.
Vzhledem k tomu, že nám jarní počasí v posledních dnech velmi přeje, dovoluji si Vás pozvat na projížďku „Životickou cyklostezkou“.
Startujeme nad lesoparkem u kruhového objezdu, kde vjíždí cyklostezka z Podlesí do Životic.

Dále pokračujeme po staré stezce podél lesoparku ke studánce, kde se zalátaly díry v asfaltu. Tato stezka byla již v minulosti hojně využívána cyklisty a po 600 m nás dovede až ke Studánce.


U Studánky patrně cyklostezka končí, neboť zde není žádná značka, není zde vyhrazen ani pruh pro cyklisty ani pro pěší a není zde opět ani chodník, přesto dál stezka pokračuje po ulici Hraniční. Ano, ulice má nový asfaltový povrch a jistě si jej zasloužila.

Po 380 m z Hraniční ulice odbočíme doleva na silnici III. třídy na ulici Padlých Hrdinů.

Pokračujeme ulicí Padlých Hrdinů, kde se nachází velmi frekventovaná a důležitá komunikace lemovaná jediným životickým chodníkem. Jen drobná připomínka - po chodníku se nesmí jezdit na kole. Takže buď na kole po rušné cestě, nebo pěšky po chodníku.Po cca 260 m odbočíme doprava na ulici Na Osinách, přes místní komunikaci (bez přechodu) k rodinným domkům, rovněž bez pruhu pro cyklisty a bez chodníku.


Po 70 m se ulice stáčí doleva k zahrádkářským koloniím, kde je nový asfaltový povrch, předchozí polní cesta se totiž ani cestou nedala nazývat a místní zahrádkáři se konečně po letech dočkali důstojného příjezdu.

Po dalších 240 m cesta vjíždí do lesa, kde začíná cyklostezka i dle dopravního značení. Po příjemných 60 m tato stezka opouští Havířov a dál pokračuje cyklostezkou v Těrlicku.


Celková délka cyklostezky v Životicích dle dopravního značení je 660 m, zbytek vede po místních komunikacích a silnicí III. třídy, bez vyznačeného pruhu pro cyklisty.
Pěší jsou na tom obdobně, bohatší o informaci, že v zimních měsících se jediná stezka pro spojení Životic s Podlesím neudržuje. Mohou ještě využít ulici Přátelství, která je pravda v zimně udržovaná, ale bohužel zase nemá chodník.


Tímto příspěvkem jsem Vás však nechtěl odradit od návštěvy Životic či Těrlické přehrady, určitě stojí za to, se projet a uniknout ruchu města a vyrazit do okolních samostatných obcí plných zeleně načerpat novou energii.
Marek Hanák