Stavební investice

Tato stránka  vám představí stavební investice města za posledních 10 let. No není toho mnoho, posuďte sami:

  • zvonice v Životicích (2012) za cca 315 tisíc Kč

  • odkanalizování části Životic (2015) za cca 69,1 mil. Kč, z toho dotace EU činila cca 46,8 mil. Kč

  • lávka přes přítok Sušanky mezi ul. Zelená a Přátelství (2016) za cca 442 tisíc Kč

  • multifunkční hřiště za hasičskou zbrojnicí (2017) za cca 8,2 mil. Kč,

  • cyklostezka Havířov - Těrlická přehrada (2018) za cca 5,3 mil. Kč.

A to je vše. Vše, za posledních deset let! Z rozpočtu města po odečtu dotace za odkanalizování „přiteklo“ do investičních staveb v Životicích pouhých 36,6 mil. Kč. To vychází na zhruba 3,6 mil. Kč ročně. A to je hodně málo!

A jak je to vlastně s těmi významnějšími investicemi města za poslední dobu? Realizace splaškové kanalizace je taková splátka dluhu, vždyť takto hustě zastavěné území ji mělo mít už dávno. Stavba však svým rozsahem bohužel zdaleka neodpovídá potřebám Životic. Jsou zde ucelené části území, kde občané na splaškovou kanalizaci čekají marně. Zmínit
můžeme Pacalůvku, domy starší zástavby na ul. Padlých hrdinů, část ulice Na Polanech. Že by si tito občané odkanalizování nezasloužili?

Druhou významnou stavbou v Životicích je multifunkční hřiště za požární zbrojnicí. Tato povedená stavba má však jeden háček. Je realizována v husté zástavbě rodinných domů, proto sousedé této´stavby snad i oprávněně vytvářejí snahu směřující k omezení provozu hřiště. No jo, ale pak takové zavřené hřiště trošku postrádá smysl, ne?

Poslední stavbou, která stojí za zmínku je výstavba cyklostezky na Těrlickou přehradu. Město na Podlesí zrekonstruovalo chodníky podél Dlouhé třídy, my máme nově položený asfalt podél bludovického lesa ke studánce a nový asfalt na ulici Hraniční. Za 5,3 miliónů?…

Všichni víme, do čeho je potřeba v Životicích prioritně investovat. Víme také, že samostatná obec Životice si tyto investice může dovolit. Peníze obce totiž zůstanou v Životicích, nebude potřeba sponzorovat´jiné městské části. Již dnes lze reálně odhadnout, že na stavební investice samostatná obec může vynaložit dvojnásobné množství svých
vlastních prostředků, než je tomu dnes. Samozřejmě obec také dosáhne na dotační programy, které jsou určeny pro obce do 3 000 obyvatel.

Do čeho je potřeba v Životicích investovat?

  • Výstavba chodníků a úpravy pro zklidnění dopravy podél Padlých Hrdinů směrem na Pacalůvku, na ulicích Zelená a Přátelství.

  • Výstavba spolkového domu nebo sokolovny pro rozvoj spolkové činnosti v Životicích, který se stane duchovním centrem Životic.

  • Výstavba tělocvičny pro naši základní školu.

  • Dostavba splaškové kanalizace, zaasfaltování místních komunikací na Pacalůvce a mnoho, mnoho dalšího…