Vyzýváme vedení města k většímu důrazu na aktivity, související s COVID-19

Vážený pane primátore, vážení radní a zastupitelé.

Již nyní je jasné, že pandemie koronaviru negativně ovlivní ekonomickou situaci mnohých občanů v našem městě. Spousta otců od rodin nebo matek samoživitelek je nyní doma a pobírají částečnou mzdu, s nejistým výhledem do budoucna. 

Je potřeba podpořit místní podnikatele a živnostníky, aby město nespadlo do propasti nezaměstnanosti, která náš region dlouhodobě ohrožuje citelněji, než jiné části České republiky. Mnozí živnostníci a malí podnikatelé, nejen majitelé kaváren a obchodů přišli na dlouhou dobu o zdroj svých příjmů. Zcela jistě se brzy začne projevovat vliv druhotné platební nechopnosti, protože spousta služeb a řemesel v našem regionu je přímo navázáno na výrobny, obchody, či služby, jejichž provoz je aktuálně pozastaven. Není čas odkládat tyhle kroky na později, protože podnikatelé potřebují mít jistotu dalšího fungování nyní.

Také bychom uvítali, kdyby město zvýšilo důraz na aktivity, zaměřené prevenci proti nákaze Covid-19. Současnou situaci považujeme za nedostatečnou. 

Vyzýváme tímto vedení Havířova, aby v co nejkratším možném termínu učinilo následující kroky:

  • Instalujte v centru města alespoň jeden automat na roušky, podobně jako to již udělali v jiných městech.

  • Zahajte instalaci automatů na desinfekce, především tam, kde dochází k pohybu většího počtu lidí.

  • Rozmístěte nádoby na infekční nebezpečný odpad jako jsou použité roušky, respirátory jednorázové ústenky, jednorázové rukavice a kapesníky
  • Umožněte nájemníkům bytů i komernčích prostor MRA, kteří se dostali do finanční tísně, odklad platby nájmů, nebo jejich adekvátního snížení po celou dobu trvání nouzového stavu.

  • Zahajte příslušná jednání se společností Residomo, která vlastní velkou část bytů a komerčních prostor v centru města. Je nezbytné zaručit minimalizaci dopadů i v případě občanů a podnikatelů Havířova, kteří jsou v nájmu u této společnosti.

  • Zašlete jednorázový dar havířovské nemocnici, která je v první linii boje s epidemií, ve výši alespoň 1.000.000 Kč. Fungující nemocnici potřebujeme ze všeho nejvíce.

  • Poskytněte malým podnikatelům, kterých se současná situace dotýká nevíce, okamžitou finanční výpomoc města v částce 20.000 Kč. Tato částka alespoň částečně pokryje ztráty, související se současným omezením podnikání.
  • Podpořte lokální ekonomiku vyhlášením dotačních programů pro místní podnikatele, s možností získání dotace až 100.000 Kč.

Inspirovat se lze ve městěch, které již příslušné kroky realizovaly

Dezinfekce ve Frýdku-Místku bude k dispozici v automatech i lékárnách

Místo sladkosti vypadne rouška. V Brně a Kuřimi jsou nově rouškomaty

Karviná má automat na roušky pro děti i dospělé

Ostrava podpoří drobné podnikatele. Odpustí jim nájem i nabídne finanční injekci

Karviná: Prominutí nájmů s ohledem na nouzový stav v ČR

Karviná uleví živnostníkům

Ve Karviné budou nádoby na infekční nebezpečný odpad

Nájemci bytů i provozoven dostávají úlevy. Radnice plánují odložit nájmy

Odklad kvůli koronaviru. Lidé i podnikatelé zaplatí za nájem do konce července