Investice města v Životicích v roce 2019

S přicházejícím podzimem finišují v Havířově a okolí stavební práce a investice do veřejného prostoru. V Životicích jsme však za celý letošní rok nezaznamenali žádný kapitálový výdaj, který by naši část města posunul o kousek dál. Copak nepotřebujeme nové chodníky podél místních komunikací a silnice Padlých hrdinů směrem Na Pacalůvku, nepotřebujeme chybějící služby a místo k setkávání místo městem prodaného dělnického domu, nepotřebujeme budovat tělocvičnu pro naši krásnou školu a dokončit chybějící kanalizaci?

Ptejte se vedení města, proč naše společné prostředky jsou investovány v jiných lokalitách, proč nejsou dlouhodobě vyslyšeny požadavky občanů Životic k realizaci potřebných staveb. My se určitě ptát budeme.