Samostatné Životice

Přesně před 60 lety: 1. července 1960 došlo k velké administrativní změně – katastr Havířova byl rozšířen o území Dolní Suché, zbývajících částí obcí Šumbark, Dolní Bludovice, a také o Životice. Rozloha Havířova se tak zvětšila ze 624,22 ha na 2973,74 ha a počet obyvatel se zvýšil o dalších 11 290.

Počet obyvatel stoupal ve městě i na vsi. V rámci akcí „Z“ se stavěly chodníky, budovy a mladí lidé ze Životic se stěhovali do města za pohodlnějším životem. Nicméně vesnice žila dále, pořádaly se plesy, dožínky a společenské akce, kterých se rádi účastnili místní i havířované.

Dnes je situace jiná, ten, kdo může, se stěhuje do okrajových částí Havířova blíž k přírodě. Je však zjevné, že město na tyto své části nedbá. Jako občané Životic víme, že život na okraji Havířova nás stojí nemalé úsilí. Platíme jedny z nejvyšších daní za své domy. Ke školce a škole vede chodník jen z části Životic, škola nemá tělocvičnu, na druhý stupeň ZŠ musejí děti dojíždět do města, budovu polské školy město prodalo. Z místní lidové hospody je soukromá tiskárna, lidé se nemají kde setkávat se svými sousedy, plesy a dožínky se nekonají. Kulturní památka životický zámek z 16. století byla prodána soukromníkovi a chátrá. Z dříve živé vesnice se stala ubytovna. Kam se vydat za společenským životem a kulturou? Do města? K tomu je potřeba auto nebo velký kopec odvahy, protože pěšky se bezpečně do Havířova dojít nedá. Bezpečně se nedá chodit ani po okolí v Životicích, protože nám chybí chodníky. Za celých 60 let společného soužití s městem se nenašly finance na chodníky, ale na prodlouženou Dlouhou se prostředky najdou. Za celých 60 let byly Životice obohaceny částečně kanalizací, hasiči dostali potřebné vybavení a vedle hasičské zbrojnice, mezi rodinnými domy, vzniklo nové hřiště, s omezeným provozem.

Co bylo, je minulostí a nedá se změnit. Co bude, nikdo s jistotou neví, ale z velké části to může ovlivnit každý z nás. Opětovné osamostatnění Životic je jedna z možností, jak zlepšit kvalitu života místních obyvatel. Další možností je změna přístupu města Havířova ke své okrajové části Životice, ve které se počet obyvatel zvýšil na dvojnásobek za posledních 20 let.

O oddělení obce nerozhoduje žádný orgán města, ale občané dané části v místním referendu. Pokud se hodlá část obce oddělit, musí splňovat souběžně tyto podmínky (§ 21 odst. 1 zákona o obcích):

 

 

  • musí mít samostatné katastrální územísousedící nejméně se dvěma obcemi nebo jednou obcí a cizím státem,

mapa stabilního katastru Životice 1836


  • toto katastrální území musí tvořit souvislý územní celek,
  • na tomto území musí být po oddělení alespoň 1000 občanů,
  • stejné podmínkymusí splňovat i obec (zbytek obce) po oddělení její části,
  • s oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním referenduobčané žijící na území té části obce, která se chce oddělit.

 

Dle současného stavu je městská část Životice zahrnuta v katastrálním území Bludovice, které je dále tvořeno městskými částmi Bludovice a Podlesí. Vytvořením nového katastrálního území „Životice“, které by korespondovalo s katastrální hranicí obce Životice z konce padesátých let minulého století, bude splněna jedna z podmínek pro možnost vzniku samostatné obce.