Výzva k vedení Havířova: Zveřejněte informace o projektu přeložky I/11 na webu města

Realizace výstavby přeložky I/11 bude nepochybně největším stavebním projektem v novodobé historii Havířova, který natrvalo negativně ovlivní život nejen v některých částech města, ale i v přilehlých obcích Horní Suchá a Těrlicko. Považujeme proto za samozřejmé, aby diskuse k tomuto projektu byla mnohem širší, než uzavřené debaty v kancelářích magistrátu, či diskusní fórum v TV Polar, jehož formát nepřinesl vůbec nic nového a spousta otázek a nejasností zůstala nezodpovězena nebo zahalena tajemstvím.

Pan náměstek Niemiec několikrát přišel se sdělením, že s občany komunikuje a že pravidelně informuje městské komise. Bohužel však musíme konstatovat, že jeho komunikace není dostatečná, což potvrzují naše zkušenosti z terénu. Chodí za námi lidé, kteří si na nedostatek informací z města stěžují, vadí jim informační bariéra, kterou kolem tohoto projektu magistrát vybudoval, i přesto, že stavba se negativně dotkne mnoha občanů regionu. Občanské komise města problematiku rovněž dostatečně nekomunikují dál směrem k občanům, nutno však podotknout, že například k uspořádání debaty s občany nemají dostatečné kapacity. Co se týče naší zkušenosti se spoluprací s občanskou komisí v Havířove-Životních, tak komunikace je dost těžkopádná, a konkrétně našemu spolku byla dokonce účast na jedné z důležitých schůzí odepřena.

Dovolujeme si vedení města připomenout, že transparentní komunikaci s občany měly všechny koaliční strany v předvolebním programu a pan primátor více, než půl roku, slibuje vstřícné předávání souvisejících informací občanům.  Bohužel vstřícná a transparentní komunikace vypadá úplně jinak. Věřte, že všichni občané tohoto města rádi uvítají, když se sliby primátora konečně promění ve skutečnost.

Vyzýváme tímto vedení města Havířova k tomu, aby veškeré aktuální informace, týkající se projektu zveřejnilo na internetových stránkách města a následně provádělo pravidelné aktualizace, včetně zápisů ze všech probíhajících setkání a schůzí. Občané města mají právo být maximálně informováni o plánech největšího stavebního projektu v novodobé historii Havířova, který trvale negativně ovlivní život nejen v okrajových částech města, ale i v přilehlých obcích Horní Suchá a Těrlicko. Stejně tak mají právo na to vědět, jak se vypořádáte s jejich přípomínkami a obavami.