Životická knihovna dostala výpoveď z nájmu prostor muzea

Pobočka městské knihovny Havířov, která sídlí v prostorách Památníku životické tragédie obdržela výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor a to k 31.lednu. 2021. Znamená to jediné. Knihovna musí pronajaté prostory do dvou měsíců vyklidit a to bez náhrady.

Přitom již před rokem a půl informovalo Muzeum Těšínska o tom, že z důvodu nedostatečného rozpočtu ke krokům tohoto rázu postupně přistoupí a naznačovalo, že nejlepší by bylo, kdyby si využití prostor vzal na starost kraj „O existenci dalších poboček Muzea Těšínska, jejichž provozní náklady jsou vzhledem k malé návštěvnosti vysoké, se jedná. Pokud kraj pro tyto prostory najde jiné využití nebo si je pod sebe vezme obec, zaměstnanci se o práci bát nemusejí. Zároveň budeme potřebovat početnější personál do nové výstavní budovy v Českém Těšíně,“ doplnila Lupková s tím, že nízká je například návštěvnost Památníku životické tragédie, přitom se v něm topí, svítí a jsou v něm depozitáře v  článku z ledna 2019 

Krajský náměstek pro kulturu Lukáš Curyllo pak před rokem v jiném sdělení potvrzoval, že kraj se všemi městy, kterých se redukce muzejních poboček týká, komunikuje.

Zda a jak probíhala jednání vedení města o zachování chodu pobočky netušíme, ale každopádně o přípravě nových prostor není vidu ani slechu, takže se již za dva měsíce staneme jedinou městskou částí, která na svém území nemá pobočku knihovny.