Knihovna v Životicích zrušena

A máme tady březen – měsíc knihy, který si my občané Životic „oslavíme“ zprávou, že již v naší městské části nemáme pobočku městské knihovny.

Městská knihovna Havířov obdržela výpověď z nájmu nebytových prostor v objektu Památník životické tragédie od vlastníka objektu Muzea Těšínska, příspěvkové organizace.

Na dotaz ohledně pobočky knihovny adresovaný paní Mgr. Janě Feberové – náměstkyně pro školství a kulturu a ředitelce Městské knihovny Havířov přišla tato odpověď:

Protože v dané lokalitě nejsou žádné vhodné volné nebytové prostory, nemá knihovna žádnou možnost na přemístění své pobočky. Budeme se snažit alespoň částečně zachovat některé služby knihovny pro tamější obyvatele v budoucnu (např. možnost pořízení Biblioboxu na vracení knih, distribuce knih na objednávku, zcela určitě chceme pokračovat ve spolupráci např. se ZŠ v podobě knihovnických akcí a podobně). Knihy si lze i nadále objednat a vyzvednout na nejbližší pobočce, tj. na ul. Šrámkova. Všechny služby knihovny jsou pro naše čtenáře z pobočky v Životicích zachovány.

Co se týká půjčování knih, budeme řešit co nejvhodnější způsob výpůjček pro občany a hlavně čtenáře Životic, kterých je 89 registrovaných.“

Nezbývá mi než podotknout, že pokud by nám město neprodalo budovu bývalé místní restaurace U Kocura, byly by prostory nejen pro pobočku knihovny, ale i pro akce místních spolků, školky i školy.

Na dotaz týkající se budoucnosti budovy Muzea životické tragédie jsem obdržela tuto odpověď:

„Vzhledem k tomu, že budova patří Muzeu Těšínska, je čistě v jejich kompetenci, jak budou prostory využity. Ve výpovědi smlouvy o nájmu knihovny se uvádí, že vzhledem ke změně organizačního řádu Muzea Těšínska došlo od 1. 1. 2021 ke zrušení Výstavní síně v Karviné a všechny sbírky z tohoto depozitáře budou přemístěny do prostor knihovny Památníku životické tragédie. Veškerá opatření souvisí s výrazným snížením příspěvku zřizovatele /kraj/ na provoz příspěvkové organizace Muzeum Těšínska.

Památník bude pořád, nic se nezmění, jen z prostor knihovny budou mít sbírky s depozitářem.“

Závěrem můžeme podotknout, že místo knihovny se stane skladiště. Město neučinilo žádné kroky, aby knihovnu zachovalo, přitom se nabízely možnosti například nabídnout těšínskému muzeu jiné prostory k depozitáři nebo finančně podpořit muzeum formou platby navýšení nájemného.

 

 

Historie v datech

1947-1960 životická lidová knihovna v rodinném domě číslo 169/30 na ulici Padlých hrdinů

1955  – založení Městské knihovny v Havířově

1961 – připojení místních lidových knihoven Dolní Suchá, Dolní  Bludovice, Šumbark a Životice

1994 – přestěhování pobočky v Životicích z místní základní školy do budovy Památníku životické tragédie


2021 – zrušena pobočka knihovny v Životicích