Hájí dostatečně Občanská komise č. 6 Havířov-Životice zájmy občanů Životic?

Na úvod je potřeba uvést, že občanská komise je zřízena Radou města Havířova jako její poradní orgán a její členové jsou také voleni radou na základě politických nominací. Není naší snahou práci občanské komise dehonestovat, ale představit občanům Životic fungování komise na příkladu námi kritizovaného koridoru a prodloužené Dlouhé třídy.

 

 • Dne 30.5.2018 občanská komise v rámci schválení „Návrhu koncepce rozvoje části města Havířov – Životice“ v podstatě vydává souhlasné stanovisko městu s výstavbou koridoru a pobízí město k realizaci prodloužené Dlouhé třídy. Vše bez jakékoli veřejné diskuze s občany Životic.
 • V listopadu 2018 byl předseda občanské komise spolu s některými členy informován o iniciativě vzniku našeho spolku, který bude mimo jiné hájit občany Životic před dopady výstavby rychlostního koridoru a prodloužené Dlouhé třídy.
 • Dne 20.2.2019 se občanská komise za přítomnosti politického vedení města Havířova distancuje od aktivit nově vzniklého spolku. Nabádá však „pro otevřené a přímé jednání k problémovým tématům“.
 • Dne 20.2.2019 se schůze občanské komise účastní na základě pozvání zástupci spolku Životice Sobě. Občanská komise se snaží část občanů, kteří přišli podpořit iniciativu spolku, nepustit do jednací místnosti, jelikož jsou jednání komise neveřejné. Diskuze je ostrá, přičemž spolek deklaruje, že problematika odtržení Životic od Havířova je spojená především s podporou města k výstavbě koridoru, prodloužené Dlouhé třídy a velmi nízkými investicemi v této městské části.
 • Občanská komise dne 22.5.2019 za přítomnosti náměstka primátora města Havířova Mgr. Niemiece schvaluje usnesením, že po dokončení technickoekonomické studie obchvatu se tato stane „kvalifikovaným podkladem pro další jednání s občany“.
 • Spolek Životice Sobě společně se spolkem Naše Životice pořádají na školním hřišti dne 23.5.2019 první veřejné setkání s občany a vedením města, kde protestují proti výstavbě koridoru.
 • červnu 2019 zahajuje spolek Životice Sobě petiční akci proti výstavbě koridoru a prodloužené Dlouhé třídě a občanům města vysvětluje problematiku, dopady a souvislosti plánované výstavby.
 • Dne 20.6.2019 občanská komise společně s vedením města pořádá veřejné setkání s občany Životic ve venkovní areálu Tennis Hillu. Pod tíhou reakcí životických obyvatel občanská komise vyzývá usnesením vedení města, aby se v „rámci zpracovávání nové technickoekonomické studie obchvatu Havířova propracovala i jiná varianta vedeni trasy této cesty a to zcela mimo území části města Havířova – Životice“.
 • Až do ledna 2020 občanská komise nemá potřebu vést dialog na téma výstavby koridoru s odůvodněním, že ještě není zpracována technickoekonomická studie.
 • Dne 15.1.2020 je občanská komise seznámena Mgr. Niemiecem s konceptem technickoekonomické studie. Ihned na to spolek Životice Sobě žádá písemně předsedu komise o účast na další nejbližší schůzi občanské komise s cílem dalšího společného jednání a postupu v této věci, jak bylo dříve dohodnuto. Dne 19.2.2020 schvaluje občanská komise odpověď na výzvu spolku s tím, že společná jednání nemají racionální význam. Společné jednání se tedy neuskutečnilo.
 • dubnu letošního roku je studie hotová. Vedení města a občanská komise však směrem k občanům mlčí.
 • Dne 27.5.2020 občanská komise jedná za zavřenými dveřmi s náměstkem primátora Mgr. Niemiecem o společném postupu ke koridoru. Účast veřejnosti není žádána a veřejná diskuze se nepřipouští.
 • Dne 22.6.2020 Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání schválilo stanovisko města Havířova k technickoekonomické studii. Názor občanů Životic vedení města nezajímá, proč taky…

Za období posledních pěti let občanská komise iniciovala jediné veřejné setkání s občany Životic a to na popud tlaku spolku Životice Sobě. Zda je to dostatečné, necháváme na zvážení čtenářům…

Poznámka autora: Citace a informace uvedené v článku vycházejí ze zápisů občanské komise č. 6 Havířov-Životice, volně dostupné na portálu města Havířova.