Petice v Zastupitelstvu Havířova? Vedení města vědomě porušilo zákon!

Spolek Životice Sobě společně s dobrovolníky začal v červnu loňského roku sbírat podpisy pod peticí proti podpoře města Havířova k realizaci přeložky  silnice I/11 Havířov-Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy. K tomuto účelu byl pořízen petiční stánek s mapovými bannery a vytištěn speciální informační leták, který přehledně popisoval dopady těchto staveb na občany Havířova a okolních obcí.

Mimo samotný sběr podpisů bylo primárním úkolem petičního týmu informovat o celé problematice širokou veřejnost a diskutovat s občany na téma prodloužené Dlouhé třídy a přeložky Silnice I/11 Havířov – Třanovice v navrženém koridoru. Po celou dobu konání petičních stánků jsme zaznamenali ohromný zájem občanů o danou problematiku a utvrdili jsme se, že takto významný stavební projekt si zaslouží komplexní diskuzi ve veřejném prostoru a důkladné zvážení všech přínosů a negativních dopadů na život občanů našeho města. Zaujetí občanů o danou problematiku odrážel i celkový počet podpisů pod peticí, který výrazně předčil naše očekávání a činil bezmála 4500 podpisů.

O to větší překvapení čekalo všechny signatáře petice, když i přes výzvu současné vedení města odmítlo projednat petici na Zastupitelstvu města Havířova. Nejen že tímto vědomě porušilo zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, ale ukázalo vztyčený prostředníček všem, kterých se tato stavba dotýká. Spolek Životice Sobě podal v této věci podnět na Ministerstvo vnitra, které má na starosti dohled a kontrolu nad obcemi a městy v České republice. Po prošetření ve svém stanovisku dne 23.3.2020 Ministerstvo vnitra potvrdilo, že vedení města Havířova neprojednáním petice pochybilo a porušilo zákon! Celý obsah znění stanoviska MV naleznete na našem webu.

Naši snahou bylo vždy otevřeně a věcně komunikovat s vedením města Havířova ve věci nalezení shody v otázkách problematiky přeložky silnice I/11 Havířov- Třanovice a prodloužené Dlouhé třídy. Tyto snahy však byly a jsou vedením města Havířova zcela ignorovány a dochází tak k prosazování mocenského postoje, který v konečném důsledku jde proti občanům našeho města. Centrum města Havířova, lokalita Podlesí, Prostřední Suchá a především Životice budou v případě realizace koridoru trvale poškozeny. Obdobně je na tom rekreační obec Těrlicko nebo Třanovice.

 

Znění stanoviska Ministerstva Vnitra