Předání petice magistrátu a dalším subjektům

Petiční výbor po dobu sběru podpisů od června do října letošního roku realizoval i s pomocí dobrovolníků několik desítek mobilních petičních míst V listopadu jsme 440 originálních petičních listů s celkovými 4460 podpisy předali městu Havířov. Jako zástupce města nás přijal tajemník Ing. Milan Menšík, kterého jsme informovali o petici a předali mu průvodní dopis..

Vážený pane primátore,

dovolujeme si Vám touto formou předat zpracovanou petici, směřující proti podpoře města Havířova k realizaci přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy, k projednání na nejbližším zasedání  Zastupitelstva města Havířova.

Petiční výbor po dobu sběru podpisů od června do října letošního roku realizoval i s pomocí dobrovolníků několik desítek mobilních petičních míst. Mimo samotný sběr podpisů pod text petice bylo primárním úkolem petičního výboru informovat o celé problematice širokou veřejnost a diskutovat s občany na téma prodloužené Dlouhé třídy a přeložky Silnice I/11 Havířov – Třanovice v navrženém koridoru. Po celou dobu konání petičních stánků v rámci veřejné diskuze jsme zaznamenali ohromný zájem občanů našeho města a okolních obcí
o danou problematiku a utvrdili jsme se, že takto významný stavební projekt si zaslouží komplexní diskuzi ve veřejném prostoru a důkladné zvážení všech přínosů a negativních dopadů na naše město a život občanů. Zaujetí občanů o danou problematiku odráží i celkový počet podpisů pod peticí, který výrazně předčil naše očekávání.

Jménem všech signatářů vyzýváme tímto vedení města Havířova, všechny zastupitele města Havířova, aby společně s námi spojili síly a podnikli kroky vedoucí k zastavení realizace výše uvedených staveb a změnu územního plánu. Máme za to, že letitý projekt přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice potřebuje nové posouzení navržené trasy s ohledem na změny v území, které za posledních 30 let nastaly. Namátkou můžeme uvést dostavbu klíčových dopravních staveb v regionu (D1, D48, zahájení stavby obchvatu Karviné s výhledovým propojením na Bohumín a Český Těšín), útlum hlubinné těžby černého uhlí a tím možnost změny trasování koridoru přes území dobývacích prostorů a v neposlední řadě i demografický vývoj obyvatelstva celé aglomerace.

Věříme, že v tomto případě zvítězí rozum nad politikařením a navržené trasování koridoru a prodloužené Dlouhé bude zapovězeno.

S pozdravem

 

Ing. Marek Hanák, oprávněná osoba za petiční výbor,

bytem Padlých Hrdinů 390/20a, 736 01 Havířov-Životice

Příloha č. 1: Originály petičních archů – 440 petičních listů s celkovými 4460 podpisy

Na vědomí:

- Krajský úřad - Moravskoslezský kraj, K rukám náměstka hejtmana pro dopravu a chytrý region, 28. října 2771/117, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

- Generální ředitelství silnic a dálnic, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Výstavba silnic, Veveří, Brno

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Mojmírovců 597/5, 70900 Ostrava, Mariánské Hory

- Ministr dopravy, JUDr. Vladimír Kremlík, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

- Starosta obce Albrechtice, Obecní 186, 735 43 Albrechtice

- Starosta obce Těrlicko, Májová 474/16, 735 42 Těrlicko-Horní Těrlicko

- Starosta obce Horní Suchá, Sportovní 2/3,735 35 Horní Suchá

- Starosta obce TŘANOVICE, Třanovice čp. 250, 739 93 Třanovice