POZOR, POZOR !!!!!!!

Níže naleznete jednoduchý návod, jak postupovat při podávání námitek k procesu EIA.

1. Stáhněte formulář

Vzor 1

Vzor 2

2. Vyplňte hlavičku (jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště).
3. Popište své námitky.
4. Vytiskněte ve dvou vyhotoveních a podepište.
5. Do 6. 1. 2023 pošlete doporučeně poštou na adresu uvedenou ve formuláři včetně kódu záměru MSK 2301.