Problematika řešení dopravy v Moravskoslezském kraji? Byli jsme u toho!

Zástupci spolku Životice Sobě se zúčastnili dne 13.2.2020 na půdě krajské hospodářské komory MSK kulatého stolu za přítomnosti náměstka pro dopravu a chytrý region Ing. Unucky, vedoucích úředníků MSK, starostů obcí kraje a odborné veřejnosti. Tématem kulatého stolu bylo komplexní řešení dopravy našeho kraje s ohledem na stávající stav a vývoj pro léta příští. V příjemné diskuzní atmosféře se probírala silniční, železniční i letecká doprava, ať už osobní, nebo nákladní.

Bylo konstatováno, že dokončením aktuálně realizovaných silničních staveb (například obchvat Karviné, Frýdku – Místku s vazbou na rekonstrukci silnice D48 směr Nový Jičín) dojde k dokončení páteřní silniční sítě. Samozřejmě došlo také na problematickou přeložku silnice I/11 Havířov – Třanovice, kde bylo konstatováno, že záměr se nesetkává s pochopením části obyvatelstva Havířova a přilehlých obcí. V diskuzi se probírala i problematika levého odbočení z rudné na Šumbark 3, kdy bylo vedoucím odboru dopravy MSK Ing. Murasem konstatováno, že aktuálně situaci řeší soud a následně v případě zamítnutí žaloby o neplatnost rozhodnutí dojde k zamezení levého odbočení. Ing Muras očekává, že jasno v této otázce by mohlo být do půl roku.

V rámci železniční dopravy je prioritou kraje realizace vysokorychlostní tratě mezi Ostravou a Brnem, která by zkrátila dobu přepravy mezi krajskými městy až na 45 minut. Byli jsme také informováni o zavedení pravidelné letecké linky Mošnov – Varšava, kdy tento přestupní bod zpřístupní desítky nových destinací pro občany kraje.

Na závěr nelze než s podivem konstatovat, že setkání se nezúčastnil nikdo z politické reprezentace města Havířova. Jestli je to tím, že toto téma vedení města nezajímá, nebo má ve všem jasno, to ale nevíme.