Naše působení začíná přinášet první výsledky. Má to smysl!

Byť je to občas boj a obětování volného času, naše působení a aktivita v souvislosti s projektem rychlostní komunikace již přináší první výsledky.

Zatím neoficiální ale dle všeho potvrzené informace naznačují, že alespoň část přeložky, která byla doposud ve všech oficiálních materiálech ŘSD prezentována jako S 24,5/100 (silnice o šířce 24.5 metrů) směrově rozdělená čtyřpruhová silnice po celé své délce, technicko ekonomická studie v části Životic snížuje na úroveň S 11,5 (silnice o šířce 11,5 metrů), tedy o více, než polovinu původní šířky, což zajisté ovlivní její maximální kapacitu a její negativní dopady na okolí. Rovněž došlo k posunu komunikace dále směrem od Osinek.

Především děkujeme havířovským Pirátům, kteří jako jediná politická strana do toho šli s námi a jejich poslanec Ondřej Polanský problematiku dostal až na půdu parlamentu v podobě dvanáctibodové interpelace na ministra dopravy. Děkujeme také krajskému náměstkovi Jakubovi Unuckovi z ODS, který nás, jako jediný oslovený vládnoucí politik, byl ochoten přijmout ve své kanceláři a je ochoten s námi o problematice osobně hovořit. Jsme také rádi za první vlaštovky, které nesměle vylétávají ze zatím těžko prostupné komunikační bariéry, kterou si kolem sebe vystavěl havířovský magistrát. 

Rozhodně ale nekončíme, všechny následující etapy budeme včas a důsledně připomínkovat a hlídat tak, aby dopad celého projektu na Životice, Těrlicko i Třanovice a na krajinu našeho regionu, byl opravdu minimální a místní obyvatelé neskončili jako na mnoha místech naší země, kde jim v posledních fázích projektu bylo politiky oznámeno "No měli jste se ozvat dříve...".

Má to smysl!