Zhodnocení sběru podpisů pod peticí proti koridoru a Dlouhé

Sběr petičních podpisů proti podpoře města Havířova k realizaci přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy se blíží ke konci. Aktivní sběr podpisů u petičního stánku skončil v neděli 20. Října 2019. Občané však mohou petici podepisovat i nadále.

Za všemi petičními aktivitami stojí velká skupina občanů z Životic, Havířova- Podlesí a Těrlicka. Jejich počet postupně narůstal a nadále roste. Poděkování patří všem dobrovolníkům, příznivcům a podporovatelům petice, za jejich finanční i fyzickou pomoc.


„Od června jsme petiční stánek postavili 27 krát na různých místech v Havířově a okolí. Našim hlavním cílem bylo diskutovat s občany a nahradit tak absenci veřejné diskuse s městem. Přitom jsme získali množství petičních podpisů, které daleko předčilo naše očekávání. Ověřili jsme si, že téma přeložky zajímá ne jen životičany, ale také mnoho občanů Havířova, přilehlých obcí a přesahuje hranice města“, řekl Ing. Marek Hanák, předseda spolku Životice Sobě.


Před zahájením petičních aktivit jsme vyzvali vedení města ke společnému setkání a diskusi k tomuto tématu, ale odpověď jsme žádnou nedostali. Na konci petičních aktivit jsme vyzvali všechny zastupitelské kluby města, aby k tématu vyjádřili své stanovisko. Odpověď jsme dostali pouze od klubu Pirátů a tu jsme zveřejnili na našem webu zivoticesobe.cz.
V aktivitách proti uvedeným stavbám stále pokračujeme. Ve věci přeložky I/11 se již uskutečnila informativní schůzka s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. V nejbližší době bude petice postoupená zastupitelstvu města Havířova s výzvou vyjádřit se. Bude také dána na vědomí Krajskému úřadu, Ministerstvu dopravy a ŘSD.