Technicko-ekonomická studie přeložky silnice I/11 Havířov–Třanovice

Jak jsme Vás dříve informovali na našem facebooku a webových stránkách, společnost ŘSD ČR zpracovala technickoekonomickou studii (dále jen TES) přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice, která byla Ministerstvem dopravy ke konci roku 2020 schválena. Přinášíme pro Vás pár základních informací, které vycházejí ze zpracované studie. Studii jsme pro Vás celou zpřístupnili.

Číst více...

Technicko - ekonomická studie

Na základě četných dotazů o zpřístupnění technicko - ekonomické studie přeložky 1/11 Vám přinášíme sdílený odkaz celé TES. Můžete se podívat, o kolik například vzroste doprava na Podlesí a v Životicích, jaký zábor stavba bude mít, případně kolik životických domů bude zbořeno. Stavba koridoru nedává smysl! TECHNICKO - EKONOMICKÁ STUDIE


Životická knihovna dostala výpoveď z nájmu prostor muzea

Pobočka městské knihovny Havířov, která sídlí v prostorách Památníku životické tragédie obdržela výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor a to k 31.lednu. 2021. Znamená to jediné. Knihovna musí pronajaté prostory do dvou měsíců vyklidit a to bez náhrady.

Číst více...

Obchvat Bohumína


Obec Dětmarovice a obchvat

Přinášíme pohled starosty obce Dětmarovice  Ing. Ladislava Rosmana k problematice zamítnutí příprav obchvatu I/67 a zahájení příprav stavby rychlostního koridoru I/68 Bohumín, Vrbice, Havířov. 


Nový leták ŘSD

Nový leták,který vydalo ŘSD k 09/2020 si můžete prohlédnout či stáhnout zde.


Rozhovor s předsedou

Marku, co Tě přivedlo k práci pro spolek?

Shoda okolností mně seznámila s lidmi, kteří se začali scházet a diskutovat o problémech u nás v Životicích. Zjistil jsem, že to jsou problémy, které mně již delší dobu také vadí a přidat se k právě vznikajícímu spolku je to co mě přiměje přejít z  mého pasivního si stěžování na dění okolo nás k aktivní účasti něco změnit.

Číst více...

Došlo nám do redakce občasníku

Komentář k pořadu TV Polar

 

Číst více...

Participativní rozpočet města - výsledky

Hlasování pro Participativní rozpočet na rok 2020 bylo ukončeno a zde Vám přinášíme odkaz na výsledky hlasování, pro informace klikněte zde .Těšíme se na nový mobiliář, který doplní hřiště při ZŠ Zelená u nás v Životicích.


Výročí ZŠ Zelená