Dopis ministru

Dopis ministru dopravy k problematice stavby koridoru

Situace okolo výstavby rychlostního koridoru se posunula do další fáze, kterou můžeme nazvat schvalovací. Tato část je pro investora nejrizikovější a potrvá několik let. Jsme dlouhodobě přesvědčeni, že celá stavba postrádá smysl, a tak jsme zaslali dne 22. 2. 2022 otevřený dopis panu ministrovi dopravy Martinovi Kupkovi s našimi argumenty. Znění dopisu přikládáme níže a o odpovědi Vás budeme informovat na našem webu a facebooku.

Číst více...

Koukněte na naše zajímavosti....


Pozvánka


PF 2022

Milí přátele,

dovolujeme si všem členům i nečlenům, příznivcům i zvědavcům popřát krásné a poklidné prožití svátků vánočních a radostný vstup do nového roku 2022 plný zdraví, osobních i pracovních úspěchů. Přejeme především spoustu zážitků, které se nikde nedají koupit, ale musí se prožít.

Spolek ŽS


Vychází román o Životicích.

V pražském nakladatelství Vyšehrad právě vychází román Danuty Chlupové Jizva. Osudy fiktivních hrdinů jsou zasazeny do dění v Životicích a sousední Horní Suché v roce 1944. Vyvrcholením děje je útok partyzánů na příslušníky gestapa v životické hospodě a následná krvavá pomsta nacistů 6. srpna 1944. Román má taky současnou rovinu, kde čtenář spolu s hlavní hrdinkou pátrá po minulosti její tchyně a odhaluje skutečnosti, které ovlivní rodinné vztahy. 

Známá spisovatelka Karin Lednická napsala na obálku toto doporučení:

Upřímně vítám, že prostřednictvím románu Danuty Chlupové znovu vstupuje do veřejného   prostoru téma životické tragédie, které uplynulá desetiletí odsunula do trestuhodného zapomnění“.

Knihu je možno objednávat ve všech známých internetových knihkupectvích, bude k dostání také v kamenných prodejnách našeho regionu. Již před čtyřmi lety román vyšel v Polsku s názvem Blizna.

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na besedu s Danutou Chlupovou, autorkou tohoto románu.

Setkání se uskuteční 15. listopadu 2021 od 18 hodin v restauraci Amerika v Životicích.


Investice Havířova do městské části Životice v letech 2018 – 2020 činily dle primátora Bělici 20 mil. Kč. Jaká je však realita?

V červnu letošního roku primátor Ing. Josef Bělica poskytnul rozhovor pro Karvinský a Havířovský deník, kde bez bližší specifikace deklaroval, že za poslední tři roky přiteklo do městské části Životice okolo 20 miliónů korun na investicích.  Obrátili se na nás občané Životic, zda je tato informace pravdivá a kde tedy tyto investiční prostředky skončiliy. Zeptali jsme se Magistrátu města Havířova dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jak to tedy je a kde tyto investice město směřovalo.

Číst více...

Obchvat - setkání s občany....

Dne 22.6 proběhlo setkání představitelů města s občany Životic v areálu tenisového klubu Tenis Hill. Níže naleznete ohlasy medií na toto setkání. 

ČESKÁ TELEVIZE

POLAR  "...podle reportáže to vypadá, že reportér televize Polar na setkání ani nebyl. Aneb tak to vypadá, když si město platí PR u televize Polar v částce 2,5 mil. Kč ročně... "

GLOS

KARVINSKÝ A HAVÍŘOVSKÝ DENÍK

 

Náš spolek vlastní článek připravuje...


Co se děje okolo nás?

 Podle “ úklidu” k 1. máji je vidět, že Životice nepatří k Havířovu. Je na čase se již osamostatnit a uklidit si ve vlastní režii.


Knihovna v Životicích zrušena

A máme tady březen – měsíc knihy, který si my občané Životic „oslavíme“ zprávou, že již v naší městské části nemáme pobočku městské knihovny.

Číst více...

Staneme se tranzitní spojkou mezi Polskem a Slovenskem?

V technicko ekonomické studii najdeme také informace, o kterých se doposud mlčelo anebo se kolem nich jen opatrně našlapovalo. Jednou z nich je  napojení plánované komunikace na budoucí prodloužení silnice I/68 směrem k dálnici D1 (stavba „Silnice I/68 Ostrava, Vrbice(D1) – Havířov (I/11)“), čímž se havířovský region vpodstatě stane tranzitním územím na trase Polsko - Slovensko. Komunikace se tak výhledově stane také významnou severo-jižní osou hustě obydlené aglomerace, píše se hned v úvodu studie na straně 5.

Číst více...