ŽŠ Zelená

Krásné výročí Základní školy v Životicích

Naše škola se letos slaví krásné výročí 95 let. V roce 1924 byla zdejší škola po těžkých překážkách povolena v rodinném domku č. 2, jak uvádí kronika Životic. Vzniká česká škola o jedné místnosti v roce 1925, jak je uvedeno na stránkách naší školy, která se postupem času stala nevyhovující vzhledem ke stálému přírůstků žáků. Tato situace začala být řešena v roce 1934 a dne 1. listopadu roku 1935 se škola přestěhovala do nynější budovy, která byla postavena ústředím Slezské Ostravy, kde se vyučuje dodnes. Školu v letošním roce navštěvuje 77 žáčků, jsou rozděleni do 3 tříd a celkem se zde vyučuje pět ročníků povinné školní docházky. Nachází se zde počítačová učebna, malá tělocvična a školní družina. Děti mají různé kroužky a aktivity, mezi nejzajímavější zájmovou činnost patří zapojení od roku 2011 do Programu Ekoškola  a my jsme velice rádi, že ani našim malým spoluobčanům není ekologická situace lhostejná a zajímají se o své okolí. Absolventi naší školky i školy se stávají přáteli na celý život. Tímto děkujeme pedagogům, kteří naše děti připravují do života a přejeme jim a naší krásné škole mnoho dalších šťastných let a žáků do budoucna.