Historie Dělnického domu

Historie, kterou si někteří životičtí sousedé ještě pamatují. O Dělnický dům Životice přišly jeho prodejem soukromému vlastníkovi, protože jeho provoz nebyl ziskový...to není zřejmě ani v jiných obcích a proto běžně obce provoz dotují, podporují....
Chybějící spolkový dům vnímáme jako dluh města Havířova Životicím (ten původní postavili tehdejší místní občasné, jistě také pro budoucí generace životických). Jak to vnímáte vy? Pamatujete si občanská setkávání a akce, které se tu dříve konaly?